GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenije

15. april. 2020

Na začetku marca so v okviru Dneva odprtih podatkov, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub). Stičišče bo usmerjalo razvoj v smeri odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe.

Dan odprtih podatkov pripravijo z namenom seznaniti in širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe, hkrati pa tudi za spodbujanje sodelovanja in povezovanja tistih, ki odprte podatke uporabljajo pri svojem delu; gospodarstvenikov, razvijalcev aplikacij, analitikov, študentov in drugih.

Glavne aktivnosti Stičišča odprtih podatkov Slovenije bodo:

▪ spodbujanje uporabe ter širjenje razpoznavnosti OPSI portala,

▪ zavzemanje za večjo podporo političnih odločevalcev za odpiranje podatkov,

▪ spodbujanje razvoja mehanizmov za financiranje uporabe odprtih podatkov v nevladnem sektorju in v gospodarstvu,

▪ zavzemanje za tvorno sodelovanje vseh akterjev in deležnikov na področju uporabe odprtih podatkov in ponovne uporabe odprtih podatkov,

▪ zavzemanje za aktivno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in vozlišči (hubi) iz držav članic EU.

Pobudnika ustanovitve stičišča odprtih podatkov sta in IKT-Horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (GZS) in Tehnološki Park Ljubljana, ob podpori Ministrstva za javno upravo (MJU).

Prehrana: V veljavi določilo o navajanju pore...
Seznam vseh novic
Brezplačni standardi za zaščitne maske, rokav...
Nazaj na vrh