GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Prehrana: V veljavi določilo o navajanju porekla izvora osnovne sestavine živila

Prehrana: V veljavi določilo o navajanju porekla izvora osnovne sestavine živila

22. april. 2020

S 1. aprilom 2020 je stopilo v veljavo določilo o navajanju porekla izvora osnovne sestavine ali sestavin živila iz uredbe EU 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Gre za 3. točko 26. člena omenjene uredbe 1169/2011, ki določa: Kadar je država porekla ali kraj izvora živila naveden in ni enak državi porekla ali kraju izvora njegove osnovne sestavine, se navede: (a) tudi država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine; ali (b) da država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine ni enak državi porekla ali kraju izvora živila.

Uredba 1169/2011 velja od konca leta 2014, od decembra 2016 je obvezna tudi označba hranilne vrednosti živil, o čemer si lahko preberete več v novici GS1 Slovenija TUKAJ.


Nova določba, člen26(3) zagotavlja visoko stopnjo preglednosti in jasne informacije državljanom EU o izvoru hrane, ki se prodaja na trgu EU. V skladu z uredbo je treba v primerih, kadar sta država porekla ali kraj izvora živila navedena in nista enaka državi porekla ali kraju izvora njegove osnovne sestavine, navesti tudi državo porekla ali kraj izvora osnovne sestavine (ali vsaj podatek, da država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine ni enak državi porekla ali kraju izvora živila). Na ta način evropska zakonodaja zagotavlja še boljše obveščanje potrošnikov o sestavi živil, kar jim pomaga do ozaveščene izbire oziroma do boljše odločitve pri nakupu posameznega živila. Več informacij najdete v dokumentu Evropske komisije TUKAJ.

Omenjena uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom ima velik vpliv na vse partnerje, ki so vključeni v verigo preskrbe s hrano. GS1 s svojimi standardi, storitvami in rešitvami zagotavlja izmenjavanje kakovostnih podatkov o živilih, ki jih zahteva uredba, vključno s poreklom izvora osnovne sestavine ali sestavin ter tako vsem deležnikom preskrbovalne verige omogoča izpolnjevanje določil uredbe in učinkovito preskrbovalno verigo živil.

*Primer na fotografiji: Navedba porekla osnovnih sestavin in porekla živila, ki se med seboj razlikujeta.

Dodatne informacije:

• kako vam standardi GS1 lahko pomagajo pri izpolnjevanju določil uredbe 1169/2011,

• dokument GDSN Implementation Guidelines for EU Regulation 1169/2011 - V 2.6.

 

Preložen rok za uveljavitev uredbe o medicins...
Seznam vseh novic
Ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenij...
Nazaj na vrh