GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Brezplačni standardi za zaščitne maske, rokavice, oblačila

Brezplačni standardi za zaščitne maske, rokavice, oblačila

05. april. 2020

Na podlagi nujnega poziva Evropske komisije sta se Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) marca letos z vsemi svojimi člani dogovorila, da bosta nemudoma in brezplačno dala na voljo določene evropske standarde za nekatere medicinske pripomočke in osebno varovalno opremo.

Ta ukrep naj bi podjetjem iz EU in tretjih držav, ki so pripravljeni proizvajati te izdelke, pomagal hitreje zagnati proizvodnjo izdelkov in pošiljati izdelke na notranji trg, obenem pa bo zagotovil visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.

Sporazum je začel učinkovati takoj. Gre za 11 standardov CEN ter potencialno 3 dodatne standarde, ki so bili razviti skupaj z Mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO), nanašajo pa se na običajne zaščitne maske, medicinske rokavice in zaščitna oblačila.

Običajno je treba standarde kupiti in uporabljati v skladu s pravili o intelektualni lastnini, saj nosijo zaščito organizacij, ki so standarde razvile. Začasno odstopanje od tega poslovnega modela pa je po besedah Evropske komisije »močan izraz evropskega odziva, ki temelji na družbeni odgovornosti in solidarnosti, za hitro in skupno reševanje problema pomanjkanja zaščitne opreme ob izbruhu epidemije Covid-19«.

Standardi so brezplačno na voljo na spletnih straneh nacionalnih članov odbora CEN. V Sloveniji je to Slovenski inštitut za standardizacijo, več TUKAJ

Ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenij...
Seznam vseh novic
BEUC: Konec visokim cenam zdravil
Nazaj na vrh