GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Udeležili smo se Regionalnega foruma "GS1 in Europe"

Udeležili smo se Regionalnega foruma "GS1 in Europe"

29. oktober. 2020

Štiri oktobrske dni smo tudi v ekipi GS1 Slovenija posvetili Regionalnemu forumu "GS1 in Europe", ki je poskrbel za pestro paleto virtualnega dogajanja in razširil obzorja udeležencem. 

Digitalni dogodek je (p)ostal platforma za virtualno druženje med udeleženci, ponudil pa je tudi prostor za predstavitev novosti in sprememb v sektorjih, ki jih s svojimi standardi in vrednotami zaobjema organizacija GS1.

Tematsko razporejeni dnevi so se dotikali globalizacije v lokalnem okolju in obratno, trajnostnega razvoja in digitalizacije. Četrti dan pa je bil v interaktivnih učilnicah namenjem poglobljenemu učenju o standardih in njihovi implementaciji na zakonodajni ravni.

V štirih konferenčnih dneh so organizatorji GS1 in Europe povezali več kot 765 udeležencev iz 61 organizacij GS1 po vsem svetu. Na studijskih in zoom panelih je o svojem delu govorilo več kot 90 strokovnjakov iz držav članic GS1 in z njimi povezanih institucij, organizacij, podjetij po vsem svetu.

Udeleženci Foruma GS1 in Europe 2020 smo bili z izvedbo in vsebinskim izborom tem zadovoljni, kar kaže tudi visoka udeležba na posameznih panelih. V povprečju je bilo na predavanjih po 350 slušateljev, zmagovalni panel - glede na število poslušalcev - pa je prav tisti, kjer je primer dobre prakse projekta CashEDI predstavil član ekipe GS1 Slovenija Branko Šafarič, svetovalec za IT.

Klub virtualni izvedbi dogodka so poleg bogatih vsebin, predstavitvah novosti in smernic na vseh področjih, organizatorji dobro poskrbeli tudi za bolj sproščene aktivnosti. Na internem družbenem omrežju smo aktivno sodelovali tudi mi in maskoto dogodka, konjička Cookie-ja popeljali po Sloveniji na poseben način.

Država prihaja na pomoč agroživilskemu sektor...
Seznam vseh novic
Jubilejni svetovni dan standardov za zaščito...
Nazaj na vrh