GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Država prihaja na pomoč agroživilskemu sektorju

05. november. 2020

Evropska komisija je odobrila 1,5 milijona evrov vredno slovensko shemo za podporo agroživilskemu sektorju zaradi izbruha pandemije Covid-19.

Leto 2020 je po vsem svetu pomembno zaznamovala pandemija Covid-19. Tudi agroživilska panoga ni izjema. Zaradi strateškega pomena na nacionalni ravni bo slovenskim kmetom in malim ter srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih proizvodov, država priskočila na pomoč z neposrednimi nepovratnimi sredstvi v vrednosti 1,5 milijona evrov. S shemo, ki jo je odobrila tudi Komisija, želijo pomagati upravičencem pri njihovih likvidnostnih potrebah in pri nadaljevanju dejavnosti med izbruhom pandemije Covid-19 in po njej.

Kmetijska in živilska podjetja skupaj s kmeti za zdaj tvorijo stabilno mrežo, a za prehransko varnost Slovenije je ključnega pomena trdnost in sodelovanje vseh partnerjev v preskrbovalni verigi. 

Potrošniki so bili že leta 2018 v Valiconovi raziskavi Potrošniški monitor bolj ozaveščeni o pomenu kakovosti živilskih proizvodov in so v 40 odstotkih odgovorili, da raje posegajo po lokalnih, preverjenih proizvodih, četudi so dražji. Proizvajalci se morajo zavedati, kako pomemben je jasen izvor porekla, ki mora biti obenem verodostojen in sledljiv, saj le tako pri potrošnikih prinaša dolgoročno zaupanje. 

Globalno priznani standardi GS1, s katerimi je mogoča enoznačna identifikacija in klasifikacija živil, so bistveni, ko gre za sledljivost živil. Z jasnim označevanjem izdelkov in prodajnih enot je mogoče enostavno slediti po celotni poti od proizvajalca do potrošnika.

Ob pravilni uporabi standardov GS1 je možnost za nastanek morebitnih težav pri transportu živil od proizvajalca do prodajalca bistveno manjša. S sistemi za sledenje pa si podjetja zagotovijo tudi boljši nadzor nad stroški, hitrejšo odzivnost, zmanjšanje napak, reklamacij in omogočajo sledljivost posameznega izdelka skozi vso preskrbovalno verigo.

Milijarda evrov iz Evrope, da zeleni izzivi p...
Seznam vseh novic
Udeležili smo se Regionalnega foruma "GS1 in...
Nazaj na vrh