GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standardi GS1 v boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki

Standardi GS1 v boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki

16. junij. 2019

Države članice EU, tudi Slovenija, vzpostavljajo nov sistem sledljivosti tobačnih izdelkov, ki bo skladen z direktivo EU iz leta 2014. Člani GS1, ki imate v uporabi predpono podjetja GS1, lahko posebno identifikacijsko oznako za pakiranja ustvarite sami iz predpone GS1.

Na podlagi evropske direktive 2014/40 države članice EU v teh mesecih vzpostavljajo sistem sledljivosti tobačnih izdelkov. Za cigarete in tobak za zvijanje sistem že deluje od 20. maja letos, za vse ostale tobačne izdelke pa imajo države članice EU čas, da sistem sledljivosti vzpostavijo do 20. maja 2024.

Od 20. maja letos morajo biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov (cigarete in tobak za zvijanje), proizvedeni na trgu EU, namenjeni za trg EU ali dani na trg EU, označeni s posebno identifikacijsko oznako, ki jo izda izdajatelj, odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak v posamezni državi članici EU.

Označiti je treba tudi agregirano embalažo – lahko s standardi GS1

Če podjetja v preskrbovalni verigi tobačnih izdelkov upravljajo z agregirano embalažo (paketi, škatle, palete itd.), morajo tudi te označiti s posebnimi identifikacijski oznakami. Izvedbena uredba EU 2018/574 o vzpostavitvi sistema sledljivosti tobačnih izdelkov določa, da lahko ekonomski subjekti za agregirane embalaže tobačnih izdelkov sami ustvarijo oznake v skladu s standardom ISO/IEC 15459-1 in ISO/IEC 15459-4, s katerimi so standardi GS1 popolnoma skladni (in jih omenjena Izvedbena uredba tudi neposredno navaja), ali pa za oznake zaprosijo izdajatelja identifikacijskih (ID) oznak, ki je določen za posamezen trg države članice EU.

Člani GS1 Slovenija, ki imate v uporabi predpono podjetja GS1, lahko posebno identifikacijo oznako za pakiranja ustvarite sami iz predpone GS1, in sicer:

  • zunanjo embalažo, kartone, pakete in zaboje lahko označite z GS1 SGTIN (skladno z ISO/IEC 15459-4),
  • palete in druge logistične enote pa lahko označite z GS1 SSCC (skladno z ISO/IEC 15459-1).

 

Nov dokument o logistiki gotovine
Seznam vseh novic
Poštena prehranska veriga in povečanje pregle...
Nazaj na vrh