GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Poštena prehranska veriga in povečanje preglednosti cen

Poštena prehranska veriga in povečanje preglednosti cen

11. junij. 2019

Evropska komisija je tako predstavila predlog, s katerim bodo zagotovljene ključne informacije o načinu določanja cen agroživilskih proizvodov vzdolž prehranske verige.

Čeprav je na voljo veliko informacij o dogodkih na kmetijskih trgih (cene, obseg proizvodnje, zaloge itd.), pa skoraj ni tržnih informacij o drugih ključnih trgih v agroživilski preskrbovalni verigi, predvsem glede trgovanja med kmeti in potrošniki na področju predelave hrane in maloprodaje. Zaradi nesorazmernih informacij med kmeti in drugimi udeleženci v prehranski verigi imajo kmetje na trgu izrazito slabši položaj, to pomanjkanje informacij o dogodkih na trgu s strani predelovalcev in trgovcev na drobno pa se imenuje »črna skrinjica« agroživilske preskrbovalne verige. Sedaj naj bi nov predlog to pomanjkanje informacij odpravil.

Za različne skupine živil

Predlagani ukrepi bodo zajemali sektorje mesa, jajc, mleka, sadja in zelenjave, poljščin, sladkorja in oljčnega olja. Temeljijo na obstoječih sistemih in postopkih zbiranja podatkov, ki so že vzpostavljeni ter jih gospodarski subjekti in države članice že uporabljajo pri poročanju o tržnih informacijah Komisiji, vendar bo sedaj njihovo področje uporabe širše. Vsaka država članica bo odgovorna za zbiranje podatkov o cenah in trgih.

Komisija državam članicam priporoča, naj izberejo stroškovno najučinkovitejši pristop ter naj se zaradi zmanjšanja upravnega bremena ne usmerijo na mala in srednja podjetja.

Države članice bodo podatke sporočile Komisiji, ki bo nato zagotovila spremljanje na portalu kmetijskih podatkov in opazovalnicah za trg EU. Informacije, ki jih posredujejo države članice, morajo biti točne in pravočasne.

Na predlog je Komisija prejela 78 pripomb v okviru javnega posvetovanja. Ko bo predlog Evropska komisija sprejela, bo predvidoma začel veljati šest mesecev po sprejetju.

VEČ o proizvodnji in trgovini najdete tukaj: https://www.gs1si.org/GS1-v-praksi/Proizvodnja-Trgovina

Standardi GS1 v boju proti nezakoniti trgovin...
Seznam vseh novic
7 poslovnih trendov, ki spreminjajo industrij...
Nazaj na vrh