GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Srečanje podpisnikov pisem o sodelovanju

30. oktober. 2023

Konec oktobra so v GS1 Slovenija organizirali srečanje podpisnikov pisem o sodelovanju med različnimi slovenskimi izobraževalnimi ustanovami in GS1 Slovenija. Prireditev, ki predstavlja pomemben del vezi med neodvisno in nepridobitno organizacijo GS1 Slovenija ter fakultetami, visokimi in višjimi ter srednjimi šolami, je potekala na hibriden način. Poleg predstavitve dveh primerov dobrih praks so se deležniki v okviru Akademije GS1 Slovenija pogovorili še o izvedenih projektih ter bodočih aktivnostih in možnostih sodelovanja.

GS1 Slovenija je z namenom širjenja znanja in dobrih praks že leta 2017 podpisala pismo o nameri sodelovanja z 22 slovenskimi izobraževalnimi ustanovami, med katerimi gre predvsem za izobraževalne organizacije s področja logistike, informatike, ekonomije ter živilstva in prehrane. Tovrstnim organizacijam ponuja GS1 Slovenija vsebinsko podporo pri poznavanju in prenosu znanj s področja globalnih standardov in rešitev GS1, ki temeljijo na praktičnih izzivih. V praksi se namreč pogosto srečujemo z napačnimi podatki, ponaredki, težavami pri sledljivosti in nepotrebnimi logističnimi stroški, ki izvirajo iz premalo optimiziranih preskrbovalnih verig. Akademija, ki deluje pod okriljem GS1 Slovenija, nudi hkrati svojim partnerjem možnost certificiranja strokovnih kvalifikacij in je središče oblikovanja, razvoja in preizkušanja novih idej.

Pri tovrstnih prizadevanjih sodeluje Akademija GS1 Slovenija z Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za pomorstvo in promet, ki delujejo pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteto za logistiko, Fakulteto za organizacijske vede in Fakulteto za strojništvo (pod okriljem Univerze v Mariboru), Poslovno-tehniško fakulteto iz Nove Gorice ter izobraževalnimi ustanovami: B &B OE Višja strokovno šola v Kranju, B & B Visoka šola za trajnostni razvoj, B2 Višja strokovna šola, B2 Visoka šola za poslovne vede, Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Izobraževalni center Piramida Maribor, Šolski center Kranj, Šolski center Nova Gorica, Šolski center Novo Mesto, Šolski center Šentjur, Šolski center Velenje in Prometna šola Maribor. Predavatelji GS1 Slovenija so v prvem delu druženja predstavili predstavnikom zgoraj omenjenih organizacij način delovanja globalne organizacije GS1 ter jih seznanili s ključnimi poudarki s področja uporabe globalnih standardov v poslovnem svetu. Sledila je predstavitev dveh praktičnih primerov z delovnima naslovoma »Train-The-Trainers in certificiranje« ter »Seminar poslovnih spretnosti predavanja/vaje, samostojno delo (DZ), projekti s študenti«.

Poslovodstva in zakonodajalci bi morali prepo...
Seznam vseh novic
Logistična delavnica širi obzorja
Nazaj na vrh