GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Razlike v sestavi živilskih proizvodov v EU potrjene, GZS izdala Katalog živil izboljšane sestave

Razlike v sestavi živilskih proizvodov v EU potrjene, GZS izdala Katalog živil izboljšane sestave

14. avgust. 2019

V študiji Bruselj ugotavlja, da se  9 % primerljivih proizvodov razlikuje po sestavi kljub enaki sprednji strani embalaži. Nadaljnjih 22 % proizvodov, pri katerih je bila ugotovljena različna sestava, pa je imelo podobno sprednjo stran embalaže.

Raziskava  ni pokazala posebnega geografskega vzorca glede uporabe enake ali podobne embalaže za proizvode z različno sestavo, tudi glede na vzhodne in zahodne države ne.

Nacionalni organi bodo na podlagi nove metodologije zdaj lahko izvedli analizo posameznih proizvodov, da bi ugotovili zavajajoče prakse, ki so po potrošniškem pravu EU prepovedane. Komisija je tudi objavila nov razpis v skupni vrednosti 1,26 milijona evrov za okrepitev zmogljivosti potrošniških organizacij za testiranje proizvodov ter ugotavljanje zavajajočih praks. Rok za prijave je 6. november 2019.

Katalog živil izboljšane sestave

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v okviru programa PREŽIVI, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano, izdala Katalog živil izboljšane sestave, ki je namenjen potrošnikom. Katalog predstavlja doprinos živilske industrije k spremembam prehranjevalnih potrošnikov, saj vključuje 143 živilskih izdelkov z izboljšano hranilno sestavo (manj sladkorja, soli, maščob ter več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov) 25 slovenskih živilskih podjetij. Širok nabor predstavljenih živil omogoča, da potrošniki izberejo tiste izdelke, ki najbolj ustrezajo njihovemu življenjskemu slogu.

Slovenska podjetja k inovativnosti spodbuja še ena aktivnost, ki jo koordinira GZS-ZKŽP, to je SRIP HRANA – Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju trajnostne pridelave hrane, ki si prizadeva za povečanje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti slovenskega živilskega sektorja. Partnerstvo se razvija v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, ki z medsebojnim sodelovanjem ustvarjajo priložnosti za naprednejšo in bolj trajnostno živilsko industrijo.
GS1 na NLF: Številne platforme je treba povez...
Seznam vseh novic
GS1 Slovenija na Finskem predstavila vključen...
Nazaj na vrh