GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

26. avgust. 2019

Septembra smo sodelovali na Nacionalnem logističnem forumu 2019 (NLF). Posvetili smo se sodelovanju in izmenjevanju informacij med industrijo in logisti ter uporabi informacij, ki so na voljo v podatkovnih platformah.

»Na septembrskem Nacionalnem logističnem forumu 2019 smo se posvetili sodelovanju in izmenjevanji informacij med industrijo in logisti ter uporabi informacij, ki so na voljo v podatkovnih platformah. Ugotovili smo, da je treba še veliko narediti pri povezovanju različnih deležnikov v logistiki. Po eni strani imamo v Sloveniji ponudnike različnih logističnih storitev, po drugi strani pa imamo na voljo veliko različnih logističnih IT rešitev ter tudi že logističnih platform. Vse to je treba povezati,« je po dogodku NLF 2019 povedal Janez Zaletel iz GS1 Slovenija.

Dodal je, da so osnova za učinkovito povezovanje kakovostni matični podatki o izdelkih in logističnih enotah, ustrezno označevanje le-teh ter seveda ustrezna elektronska sporočila. »Organizacija GS1 s svojimi standardi in priporočili lahko pri tem aktivno sodeluje,« je jasen.

“Iz predstavitev in pogovorov z udeleženci na NLF 2019 lahko izpostavim dvoje, čemur se v prihodnjem letu ne bo mogoče izogniti: to sta povezovanje različnih sistemov in zagotovitev kakovostnih podatkov. Za oboje ima GS1 preverjene rešitve.”— Matjaž Martini, GS1 Slovenija

Andrej Planina iz Špice International je dejal, da slovensko gospodarstvo ne more dobro delovati brez dobre logistike. Na Forumu so predstavili dobre prakse, saj je logistika, kot pravi Planina, »multidisciplinarni pojav«.

Igor Hočevar, ki je predstavljal logistično platformo LogChain, je glede digitalnih oskrbovalnih verig prihodnosti izpostavil »po eni strani težavo, da se moramo ukvarjati z veliko različnimi aplikacijami, ki jih potrebujemo, po drugi strani pa s težavo, da jih ne obvladujemo več«. Digitalna logistična platforma je stična točka vseh različnih programov, procesov, standardov in dogodkov, tako da jih poenostavi in izvrže en sam rezultat, je Hočevar pojasnil pomen omenjene platforme. Prihodnost pa vidi v enem samem ekosistemu, ki bo povezal vse te platforme. V tem ekosistemu ne bo važno, katero platformo uporablja nekdo, glavno bo, da bo lahko izpolnjeval vse naloge, ki jih želi.

“Konkretni primeri iz prakse in konstruktivna razprava o pomenu elektronske izmenjave podatkov v logistiki kažejo na nepogrešljivo vlogo standardov – tudi GS1 –, ki so ključni za doseganje večje časovne in stroškovne učinkovitosti preskrbovalne verige. Če vsi deležniki govorijo isti jezik, je povezovanje in sodelovanje med njimi enostavnejše.”— Karmen Balantič, GS1 Slovenija

Na letošnjem Nacionalnem logističnem forumu (NFL 2019) je bil poseben poudarek tudi na celovitem upravljanju s pošiljkami, od naročila, preko proizvodnje in transporta, do končnega prejema pri kupcu in na popolni vidnosti celotne poti izdelka. Drugi poudarek letošnjega foruma pa je bil na neločljivi povezavi med fizičnim svetom in njegovim digitalnim dvojčkom - vse to za korist slovenske industrije in logistike.

Zavezi o varnosti izdelkov se pridružuje vse...
Seznam vseh novic
Razlike v sestavi živilskih proizvodov v EU p...
Nazaj na vrh