GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Pravila označevanja kartic zvestobe

25. februar. 2024

V GS1 Slovenije opažamo že nekaj časa raznovrstnost označevanja kartic zvestobe, ki jih svojim kupcem izdajajo številna slovenska trgovska podjetja. Podjetja označujejo kartice na različne načine, med katerimi nastopata večinoma na kartico natisnjena črtna koda ter spremljajoča koda v obliki številke ali številk in črk. Kode so različne dolžine - običajno vsebujejo od 8 do 18 znakov.

V GS1 našim članom priporočamo, da se za označevanje kartic zvestobe uporabi 18 mestna identifikacijska številka GS1 GSRN (Global Service Relation Number oz. Globalna številka storitvenega razmerja), ki jo izdajatelj kartice zvestobe kreira iz svoje predpone GS1. S tem se v celoti izognemo vsem navedenim možnim težavam na trgu.

Seznam predpon GS1

Sodeč po opažanjih na trgu je za označitev posamezne kartic zvestobe velikokrat uporabljena 13-mestna koda, kar sovpada s standardi GS1 za označevanje prodajnih enot (izdelkov in pakiranj). Pri tem so na prvih treh mestih kode velikokrat uporabljene predpone, kot so 705, 241, 910 in tako naprej. Slednje predstavljajo po standardih GS1 predpone za katere so zadolžene posamezne države po svetu ali pa so namenjene za uporabo na določenih področjih, kot denimo ISBN koda za označevanje literature.

Kartice zvestobe so običajno uporabljene v zaprtem krogu strank posameznega trgovca, ki ima tudi temu primerno urejen svoj informacijski sistem. Zato je morebitno prekrivanje/ujemanje kod kartice zvestobe z identifikacijsko kodo neke prodajne enote zelo majhno. Vsekakor pa tovrstno označevanje ni skladno s standardi GS1. Priporoča se namreč, da se za označevanje kartic zvestobe s trinajstmestno kodo uporabi kode s predpono 20, ki so namenjene interni uporabi znotraj nekega podjetja.

Uporaba kode s predpono 20 pa ne rešuje uporabo kartic zvestobe enega podjetja tudi izven tega podjetja, se pravi v partnerski mreži tega podjetja. V tem primeru lahko pride tudi do primerov, da se ista koda uporabi pri več podjetjih.

Bruseljski forum odpira nova obzorja
Seznam vseh novic
Adidas je začel uporabljati 2D kode QR z GS1...
Nazaj na vrh