GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
7 poslovnih trendov, ki spreminjajo industrijo

06. maj. 2019

Z analiziranjem trenutnih poslovnih trendov, ki zajemajo različne industrijske sektorje, ter preučevanjem drugih virov, ki prispevajo k mega trendom, je globalna organizacija GS1 opredelila 7 trenutnih in prihajajočih poslovnih trendov:

  • Varnost podatkov in zasebnost
  • Sledljivost
  • Trajnost
  • Logistika in storitve na zahtevo
  • Avtomatizacija in »vse pametno (smart)«
  • Potrošniki, ki imajo moč in želijo več
  • Masovno prilagajanje izdelkov

Poleg varnosti podatkov in zasebnosti je GS1 na drugo »trendovsko« mesto postavila sledljivost. Čeprav je s standardi GS1 že nekaj časa mogoče slediti vsaki posamezni točki v preskrbovalni verigi, pa podjetja iščejo več možnosti za izboljšanje »vidnosti« – lahko rečemo tudi »avtomatizirane prepoznavnosti« – v svojih dobavnih verigah.

Sledljivost je postala ključni dejavnik zaupanja v preskrbovalni verigi – tako med potrošniki in blagovnimi znamkami, kot tudi med proizvajalci in njihovimi dobavitelji. Vse bolj v ospredje stopa tudi logistika na zahtevo, kar vključuje dostavo kadarkoli kamorkoli, s tem pa tudi vse bolj agilno upravljanje s skladišči in zalogami. Podjetja morajo povečati učinkovitost dobavne verige in izboljšati varnost izdelkov, vrednost in integriteto, hkrati pa tudi izpolnjevati zakonske zahteve za sledenje in sledljivost farmacevtskih izdelkov – regulativne zahteve na tem področju po vsem svetu naraščajo.

Poleg tega je zaznati povečano zanimanje potrošnikov za živila, ki jih kupujejo, kar spodbuja vse več lastnikov blagovnih znamk in trgovcev k izmenjavi informacij o izvoru hrane in sestavin prehranskih izdelkov. Bolj kot kdajkoli prej se soočamo z nujno potrebo po sistemu, v katerem lahko kontaminirana živila hitro in učinkovito odpokličemo s polic. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da na leto ena od desetih oseb zboli zaradi uživanja kontaminirane hrane. Danes pristojni organi odpokličejo iz prodaje dvakrat več izdelkov kot pred desetletjem. Več kot imamo odpoklicev, več vprašanj o varni hrani se pojavlja!

Natisnite plakat o sledljivosti s standardi GS1 tukaj ALI zahtevajte že natisnjeno brošuro, ki jo razgrnete in dobite plakat za na steno!

Na četrtem mestu GS1 izpostavlja logistiko in storitve na zahtevo. Kajti večina svetovnega prebivalstva bo v prihodnosti živela v urbanih središčih in logistika pošiljk bo vedno zahtevnejša. Pri logistiki med dvema točkama je zadnji del poti izjemno drag in presega lahko celo 50 odstotkov celotnih logističnih stroškov. Ker več kot polovica ljudi danes živi v urbanih okoljih (z gostim prometom) in ker se bo ta številka do leta 2050 dvignila nad 70 odstotkov, dostava v ta območja postaja vedno bolj netrajnostna (trajnost je trend številka tri!). Za rešitev te težave bodo potrebni različni načini sodelovanja.

Kaj lahko ponudi GS1? »Logistika zadnjega dela poti je eden od projektov v našem sektorju za transport in logistiko. Razvili smo globalno transportno in logistično strategijo, katere del je tudi zadnji del poti. Strategija bo vključevala kombinirano logistiko, ki bo uvedla standarde GS1 v zadnjem delu poti, čemur ni vedno tako,« je v intervjuju za našo revijo »Novice« ob obisku v Sloveniji lani oktobra dejal prvi mož globalne GS1 Miguel A. Lopera.

Poštena prehranska veriga in povečanje pregle...
Seznam vseh novic
Spletno orodje za pomoč pri oštevilčenju izde...
Nazaj na vrh