GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Mreža EPC v petnajst letih pomagala več kot milijonu evropskih potrošnikov

Mreža EPC v petnajst letih pomagala več kot milijonu evropskih potrošnikov

23. november. 2020

Vizijo za naprej vidijo v izboljšanju storitev za potrošnike v digitaliziranem svetu in v prizadevanju za trajnostno potrošnjo, proaktivno pa želijo sodelovati tudi pri evropskem zelenem dogovoru in digitalni agendi, kjer ima tudi organizacija GS1 eno pomembnejših vlog.

Vse od začetka delovanja leta 2005 pa do letošnjega junija je bilo na Mrežo evropskih potrošniških centrov (EPC) naslovljenih skoraj milijon in pol potrošniških zahtevkov, ki jih brezplačno rešujejo v vseh evropskih državah, pa tudi na Islandiji, Norveškem in v Združenem kraljestvu. Ob petnajstletnici, 20. novembra, so pripravili - razmeram primerno - virtualni dogodek, kjer so izkoristili priložnost za razmislek o dosežkih evropskega prizadevanja za pravice potrošnikov in razpravo o možnostih učinkovitejšega varstva potrošnikov v Evropi.

Praznovanje je potekalo v okviru novo-sprejete potrošniške agende, ki opredeljuje prednostne naloge Komisije pri politikah varstva potrošnikov v naslednjih petih letih. Dan po jubileju pa so predstavili tudi novo spletno stran, kjer je že objavljeno poročilo o ključnih mejnikih in dosežkih mreže EPC. V procesih oblikovanja, izvajanja in uveljavljanja politik bodo še naprej izpostavljali izkušnje, težave in potrebe potrošnikov. Poglavje o prihodnosti govori o viziji mreže, ki jo vidijo v izboljšanju storitev za potrošnike v digitaliziranem svetu in v prizadevanju za trajnostno potrošnjo, proaktivno pa želijo sodelovati tudi pri evropskem zelenem dogovoru in digitalni agendi. Na nivoju Evropske unije močne pobude o zagotavljanju sledljivosti, trajnosti ter povezanosti fizičnih in digitalnih poslovnih svetov prihajajo prav iz mednarodne organizacije GS1.
 

Pomembna podpora potrošnikom v času pandemije Covid-19

Komisar Didier Reynders je čestital mreži EPC za rojstni dan z besedami: »Prepričan sem, da bo mreža evropskih potrošniških centrov s svojo praktično podporo potrošnikom tudi v prihodnje ostala pomemben pokazatelj sodelovanja na področju varstva potrošnikov v Uniji.«

Med zahtevki evropskih potrošnikov je največ tistih s področja prevozov, skoraj 24 odstotkov vseh zahtevkov, med njimi se več kot polovica zahtevkov nanaša na pravice letalskih potnikov. Na drugem mestu so zahtevki s področja rekreacije in kulture, kamor spada tudi področje paketnih potovanj, ti zavzemajo 12 odstotkov vseh zahtevkov, sledijo jim zahtevki v kategoriji restavracije/hoteli, kamor spadajo pritožbe in zahtevki s področja namestitev. Zgolj zaradi težav, povezanih z izbruhom pandemije Covid-19, se je za pomoč na mrežo EPC obrnilo več kot 90.000 potrošnikov.

Von der Leyen: »Čezmejni virusi potrebujejo č...
Seznam vseh novic
Znanje o globalnih standardih GS1 v podjetjih...
Nazaj na vrh