GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Von der Leyen: »Čezmejni virusi potrebujejo čezmejne odzive.«

Von der Leyen: »Čezmejni virusi potrebujejo čezmejne odzive.«

23. november. 2020

Pandemija Covid-19 je razkrila velike izzive in tveganja, s katerimi se zaradi nastalih razmer srečujejo pacienti in zdravstveni delavci po vsem svetu. Narejeni so prvi koraki k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije za okrepitev zdravstvene varnosti. Slednjo v veliki meri prinašajo tudi globalni stadardi GS1 za označevanje in sledljivost zdravil in medicinskih pripomočkov. 

Letošnje leto se bo v zgodovino zapisalo kot leto pandemije Covid-19. Globoko se je zarezala v vsa področja naših življenj. Številni sistemi so se morali reorganizirati, odzvati na nove zahteve za varnost in kakovost našega vsakdanjega življenja. Med njimi je tudi zdravstvo. Pandemija je razkrila velike izzive in tveganja, s katerimi se zaradi nastalih razmer srečujejo pacienti in zdravstveni delavci po vsem svetu. O njih so razpravljali na letošnjem svetovnem vrhu o zdravju.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru še posebej poudarila pomen sodelovanja v zdravstvu na svetovni ravni: » Bolj kot kadar koli v zgodovini človeštva zdravje ene države neposredno vpliva na zdravje druge države. Čezmejni virusi pa potrebujejo čezmejne odzive. «

Evropska komisija je tako že naredila prvi korak k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije, ki bi okrepila zdravstveno varnost vseh. Opredelila je tri ključna področja sodelovanja v boju proti trenutni krizi zaradi pandemije Covid-19, ki pa predstavlja podlago tudi za vse nadaljnje zdravstvene krize: čezmejno usklajevanje, dobava in popis opreme ter podpora ljudem in gospodarstvu. Za to bo osnovan tudi poseben organ za odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki bo že z naslednjim letom prispeval k izboljšanju odzivanja na čezmejne nevarnosti za zdravje na ravni EU. Včeraj pa je sprejela tudi evropsko strategijo za zdravila, s katero bi pacientom zagotovila dostop do inovativnih in cenovno dostopnih zdravil ter podprla konkurenčnost, inovativno zmogljivost in vzdržnost farmacevtske industrije EU. Skladno z direktivo FMD so zdravila na recept od februarja 2019 že obvezno označena z 2D simbologijo GS1 DataMatrix.

Čezmejno usklajevanje tudi s pomočjo standardov

Vloga mednarodne organizacije GS1 je pri sledljivosti posameznih izdelkov znotraj preskrbovalne verige ključnega pomena, saj s svojimi standardi že povezuje čezmejno, torej globalno. S standardi in enoznčanim označevanjem zdravil in medicinskih pripomočkov dajejo osnovo za varnost pacientov in medicinskih pripomočkov, ki jih zdravstveno osebje pri svojem delu uporablja. Evropska komisija je junija 2019 za izdajateljico edinstvenih oznak skladno s sistemom UDI (Unique Device Identification), imenovala prav organizacijo GS1. Ko sistem UDI maja naslednje stopi v veljavo, bo z njim bolj regulirano še področje medicinskih pripomočkov.

Dobra praksa v zdravstvenem sektorju širom sveta kaže, da uporaba standardov GS1 za identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov v zdravstvu povečuje varnost pacientov in spodbuja učinkovitost vseh udeležencev v verigi zdravstvene oskrbe, zagotavlja sledljivost zdravil in medicinskih pripomočkov od proizvajalca do pacienta ter izboljšuje kakovost in zajem podatkov v realnem času.

Digitalizacija se nadaljuje z evropsko podatkovno strategijo

Zdaj, bolj kot kdaj koli prej, se je pokazala tudi potreba po enotnem evropskem podatkovnem prostoru. Zanj je Evropska komisija že pripravila strategijo o podatkih. Ti v času digitalizacije predstavljajo nepredstavljivo moč. V ta namen namerava Evropska komisija v EU vzpostaviti enotni trg podatkov, sprostiti neuporabljene podatke in omogočiti njihov prosti pretok za vse znotraj EU in med različnimi sektorji, od česar bodo imeli koristi državljani, podjetja, raziskovalci in javne uprave. To bo močno olajšalo tudi delovanje zdravstvenega sektorja.

Količina podatkov, ki jih ustvarijo javni organi, podjetja in državljani, se nenehno povečuje. Evropske napovedi kažejo, da se bo med letoma 2018 in 2025 za petkrat povečala. V novih pravilih za evropski enotni trg podatkov je predvidena uporaba le teh, ki bo utrla pot evropskim sektorskim podatkovnim prostorom v korist celotne Evrope. Med njimi pomembno mesto zaseda zdravstveni sektor, z njim bo omogočena tudi bolj personalizirana medicina.

Že januarja 2021 bomo o spremembah v zdravstvu na evropskih tleh in o globalnih standardih v zdravstvu, apliciranih v slovenski prostor, spregovorili na dogodku, o katerem vam bomo podrobno poročali.

Za označevanje rib lahko uporabite priporočil...
Seznam vseh novic
Mreža EPC v petnajst letih pomagala več kot m...
Nazaj na vrh