GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Milijarda evrov iz Evrope, da zeleni izzivi postanejo inovacijske priložnosti

Milijarda evrov iz Evrope, da zeleni izzivi postanejo inovacijske priložnosti

10. november. 2020

Podjetja z zeleno noto so pravi kandidati za evropski razpis. Ste se že prijavili?

Slovenska zagonska podjetja so v mednarodnih krogih prepoznana kot inovativna. Nič drugače ni doma - priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij vsako leto podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Letos so za najboljše državne inovacije nominirana kar štiri podjetja iz severnoprimorske regije. Med njimi so tudi člani GS1 Slovenija. 

Inovacije so danes bolj kot kdaj koli povezane z načelom krožnega gospodarstva. Evropa celo želi do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina s trajnostnim gospodarstvom. Da bi ta cilj dosegli, bodo potrebni ukrepi v vseh sektorjih evropskega gospodarstva, so prepričani v Evropski komisiji. Med njimi so naložbe v okolju prijazne tehnologije, podpora industriji za inovacije, uvajanje čistejših, cenejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza, razogljičenje energetskega sektorja, povečanje energijske učinkovitosti stavb, sodelovanje z mednarodnimi partnerji za izboljšanje globalnih okoljskih standardov. Pri tem ima pomembno vlogo tudi organizacija GS1, s katero Komisija tesno sodeluje in pripravlja nekatere spremembe in novosti. 

Evropska komisija je v septembru objavila razpis za podporo raziskovalnim in inovacijskim projektom, namenjenim reševanju podnebne krize in varovanju edinstvenih ekosistemov ter biotske raznovrstnost Evrope. Na voljo je milijarda evrov finančne pomoči za poslovne subjekte, ki bodo zelene izzive tako spremenili v inovacijske priložnosti.

Tokratni zeleni dogovor se v nekaj vidikih razlikuje od prejšnjih razpisov programa Obzorje 2020. Ukrepov je manj, so pa bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši.

Ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora so:

  • povečanje ambicij na področju podnebnih sprememb,
  • čista in varna energija po dostopnih cenah,
  • industrija za čisto in krožno gospodarstvo,
  • energetskovarčne stavbe in viri,
  • trajnostna in pametna mobilnost,
  • strategija »od vil do vilic«,
  • biotska raznovrstnost in ekosistemi,
  • ničelno onesnaževanje okolja brez strupov.

Izvzeti nista niti področji za krepitev znanja in krepitev vloge državljanov, s katerima se bodo še naprej gradili evropski sistemi in infrastrukture znanja. 

Več o razpisu lahko preberete TUKAJ.Spletna delavnica o tržnici Amazon
Seznam vseh novic
Država prihaja na pomoč agroživilskemu sektor...
Nazaj na vrh