GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Mednarodna trgovinska zbornica stavi na standarde GS1

Mednarodna trgovinska zbornica stavi na standarde GS1

30. junij. 2023

Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) se s pomočjo Iniciative za digitalne standarde (DSI) zavezuje k spodbujanju usklajevanja politik in harmonizaciji digitalnih trgovinskih standardov na področju delovanja podjetij, vlad in ljudi po vsem svetu. Mednarodno organizacijo GS1 zastopa v Industrijskem svetovalnem odboru Mednarodne trgovinske zbornice in Iniciative za digitalne standarde Robert Beideman, ki vodi delovno skupino za ključne poslovne dokumente in podatkovne elemente. Prvo poročilo skupine spodbuja interoperabilnost digitalnih poslovnih dokumentov in definicij ključnih podatkovnih elementov.

Ključno nalogo Mednarodne trgovinske zbornice predstavlja v projektu olajšanje mednarodne trgovine in izboljšanje učinkovitosti ter preglednosti poslovanja s pomočjo digitalnih standardov. Zbornica je s tem namenom ustanovila Industrijski svetovalni odbor, prek katerega vključuje različne deležnike in razvija smernice ter standarde za digitalizacijo trgovine. 

Zelo pomembno vlogo igra tu mednarodna nepridobitna organizacija GS1, ki se ukvarja z razvojem in uporabo standardov za identifikacijo, zajem podatkov ter deljenje informacij o izdelkih, storitvah, lokacijah in poslovnih partnerjih. Tovrstni standardi so ključni za uspešno delovanje mednarodnih trgovinskih verig.

GS1 je posledično v okviru Industrijskega svetovalnega odbora odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju prvega poročila o ključnih poslovnih dokumentih in podatkovnih elementih. Poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina ICC DSI, poudarja pomembnost inte
GS1 je posledično v okviru Industrijskega svetovalnega odbora odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju prvega poročila o ključnih poslovnih dokumentih in podatkovnih elementih. Poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina ICC DSI, poudarja pomembnost inte

GS1 je posledično v okviru Industrijskega svetovalnega odbora odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju prvega poročila o ključnih poslovnih dokumentih in podatkovnih elementih. Poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina ICC DSI, poudarja pomembnost interoperabilnosti digitalnih poslovnih dokumentov. To se nanaša na sposobnost različnih digitalnih sistemov za izmenjavo informacij, tako da lahko dokumenti, ki so ustvarjeni v enem sistemu, ustrezno delujejo v drugih sistemih. Za dosego slednjega je pomembno določiti in standardizirati ključne podatkovne elemente, ki se pojavljajo v poslovnih dokumentih, kot so računi, naročila in dobavnice. S tem se izboljšuje učinkovitost in natančnost izmenjave informacij med poslovnimi partnerji ter zmanjšujejo napake in nesporazumi.

Prvo poročilo delovne skupine GS1 se osredotoča na identifikacijo in definicijo ključnih podatkovnih elementov v poslovnih dokumentih ter opredelitev standardov za njihovo uporabo. Slednje predstavlja temelj kakovostne interoperabilnosti med digitalnimi sistemi in olajšuje izmenjavo informacij med poslovnimi partnerji. Mednarodna trgovinska zbornica bo v okviru Iniciative za digitalne standarde nadaljevala s tovrstnimi prizadevanji v prihodnje, kar bo prispevalo k razvoju in promociji digitalnih standardov ter boljšemu delovanju mednarodne trgovine. Organizacija GS1 pa bo skrbela še naprej za razvoj smernic in standardov, ki bodo omogočali učinkovito, varno in pregledno poslovanje v digitalnem okolju.

Intervju: 2D koda bo osnova za dodatno digita...
Seznam vseh novic
8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare
Nazaj na vrh