GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare

29. junij. 2023

V brazilskem São Paulu bo med 3. in 5. oktobrom potekala osma mednarodna konferenca GS1 Healthcare, na kateri bodo prisotni strokovnjaki s področja zdravstva iz vsega sveta. Dogodek predstavlja platformo za izmenjavo izkušenj, medsebojno učenje in razmislek o izzivih ter uspehih usklajevanja standardov GS1 s področja zdravstvene industrije.

Prireditev, ki bo potekala v hibridni obliki z možnostjo oddaljenega pristopa, bo združila strokovnjake iz različnih sektorjev zdravstvene industrije. Njihovo ključno poslanstvo bo namenjeno predstavitvi novosti, izkušenj in najboljših praks s področja sledljivosti farmacevtskih izdelkov, delovanja zdravstvenih ustanov in regulativ za enoznačno označevanje medicinskih pripomočkov (UDI) ter različnim vidikom digitalizacije za doseganje višje kakovosti in varnosti delovanja.

8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare bo potekala v brazilskem São Paulu med 3. in 5. oktobrom.
8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare bo potekala v brazilskem São Paulu med 3. in 5. oktobrom.

Glavni poudarki 38. mednarodne konference GS1 Healthcare bodo zajemali ključne teme s področja ponudnikov zdravstva in zdravstvene industrije na splošno. Med slednjimi bo šlo predvsem za izkušnje s področja upravljanja podatkov, skeniranja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov na mestu oskrbe, nadzor nad oskrbovalnimi in logističnimi verigami ter učinkovito implementacijo sistema enoličnega označevanja medicinskih pripomočkov (UDI) ter s tem povezanega upravljanje in zagotavljanje kakovostih podatkov.

Udeleženci konference se bodo seznanili še z najboljšimi praksami uporabe predpisov enoznačnega označevanju medicinskih pripomočkov (UDI), globalnimi trendi s področja farmacevtske regulative in z načini implementacije standardov GS1 v farmacevtski preskrbovalni verigi. Poseben poudarek bo namenjen dosežkom trajnostnih in zanesljivih digitalnih informacij ter izkušnjam z uporabo povezave Digital Link. Zelo pomembna bo predstavitev praks zdravstvenih ponudnikov pri upravljanju s podatki, kjer bo namenjeno največ pozornosti medoperabilnosti, implementaciji elektronskih zdravstvenih zapisov in digitalizaciji. Udeleženci se bodo srečali še z najboljšimi praksami s področja skeniranja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov na mestu oskrbe.

Konferenca GS1 Healthcare bo namenjena vsem, ki jih zanimajo najnovejša spoznanja in najboljše prakse s področja zdravstvene industrije. Med udeleženci bodo zdravstveni strokovnjaki, regulatorji, dobavitelji, veletrgovci, upravljavci bolnišnic, ponudniki rešitev, raziskovalci in predstavniki organizacij članic GS1.

Mednarodna trgovinska zbornica stavi na stand...
Seznam vseh novic
Certificiranje s področja poznavanja standard...
Nazaj na vrh