GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Intervju: 2D koda bo osnova za dodatno digitalizacijo procesov

Intervju: 2D koda bo osnova za dodatno digitalizacijo procesov

04. julij. 2023

Petrol je vodilna slovenska energetska družba ter strateški dobavitelj naftnih derivatov in drugih energentov v Slovenji. Podjetje  deluje kot skupina s pomočjo odvisnih družb in različnih prodajnih kanalov predvsem v regiji jugovzhodne Evrope. Širša javnost pozna podjetje po največji mreži bencinskih servisov z okoli 600 prodajnimi mesti. Slednja oskrbujejo kupce z energenti, raznovrstnim trgovskim blagom, storitvami in gastronomsko ponudbo s »kavo na poti«. S širino ponudbe sledi  Petrol svojim strateškim usmeritvam v smislu celovite oskrbe kupcev »na poti«. Ponudbo bencinskih servisov dopolnjujejo dodatne storitve, kjer ne gre spregledati preko 100 avtopralnic in 200 gostinskih objektov - od barov do večjih restavracij. O tem, kako pomembna je uporaba standardov GS1 v tako velikem sistemu, govori Marija Gabrovšek, članica sveta zavoda GS1 Slovenija in produktna vodja za trgovsko blago in storitve v družbi  Petrol d.d., Ljubljana .

Kako si v največjem slovenskem trgovcu pomagate pri vašem vsakdanjem delu s standardi GS1?

Standardi GS1 so v različnih poslovnih procesih postali del vsakdana. Nepogrešljivi so v celotni verigi oskrbe, od definiranja artiklov do naročanja in v mnogih fazah logističnih procesov. Omogočajo elektronsko izmenjavo dokumentov in ustrezno sledenje procesov in lokacij. S tem zagotovimo, da so poslovni procesi pregledni, sledljivi in hitri. Standardi GS1 omogočajo še natančnejše poslovanje, manj motenj poslovnih procesov in minimiziranje možnosti napak zaradi človeškega vpliva. Vse to prispeva k boljši stroškovni učinkovitosti in celovitemu obvladovanju procesov, kar vodi med drugim k zadovoljstvu zaposlenih in s tem povezani odlični uporabniški izkušnji končnik kupcev.

O tem, kako pomembna je uporaba standardov GS1 v tako velikem sistemu, govori Marija Gabrovšek, članica sveta zavoda GS1 Slovenija in produktna vodja za trgovsko blago in storitve v družbi Petrol d.d., Ljubljana.
O tem, kako pomembna je uporaba standardov GS1 v tako velikem sistemu, govori Marija Gabrovšek, članica sveta zavoda GS1 Slovenija in produktna vodja za trgovsko blago in storitve v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Zadnje čase se vsa trgovska in logistična podjetja v regiji srečujejo s kadrovskimi izzivi. V tovrstnih okoliščinah je še bolj očitno in pomembno, da so procesi v trgovinski dejavnosti načrtovani na način, da je delo razumljivo, enostavno in se ga je mogoče hitro priučiti. Ustrezna implementacija standardov je tu zelo pomembna. Prav je, da funkcionalnosti in rešitve, ki so podprte s standardi GS1, potekajo v ozadju, so za večino neopazne in se jih v vsakdanjemu življenju ne zavedamo. Podobno kot zrak, ki ga nezavedno dihamo do trenutka, ko ga ni ali postane strašansko slab.

 

Zamenjavi črtnih kod z informacijsko bogatejšimi 2D kodami smo priča na številnih področjih delovanja sodobne družbe, kako bo omenjena tranzicija potekala v vašem podjetju?

Tehnično je Petrol že pripravljen, da lahko pristopi k uporabi 2D kod. Čitalci in tiskalniki so prilagojeni uporabi, v samem informacijskem sistemu je prostora za nadgradnje in nove funkcionalni veliko. 2D kode prinašajo seveda ogromno novih dodatnih možnosti, za katere se razvoj šele začenja. Pri izdelkih je razvoj uporabe tesno povezan s poslovnimi partnerji v dobaviteljskih verigah, veliko je možnosti za optimizacijo logističnih procesov za blagovno poslovanje. Verjetno je še veliko večji obseg možnosti uporabe pri lastnih in pri partnerskih storitvah. Z 2D kodo se v gospodarstvu šele seznanjamo in zagotovo bo to osnova za dodatno digitalizacijo procesov.

Prihodnji razvoj 2D kod bo odprl še številne nove uporabe. Ocenjujem, da so na obzorju neslutene možnosti v trženjskem komuniciranju in dodatni digitalizaciji procesov, saj 2D kode omogočajo neposredno komunikacijo in interakcijo med proizvajalcem in končnim potrošnikom.


Kje vidite izzive in priložnosti, ki vam bodo omogočile, da boste vaše poslovanje izboljšali in optimizirali s pomočjo standardov GS1? 

Ocenjujem, da je sistem najbolj učinkovit, kadar ga povezano uporabljamo v več fazah in med kar največjim številom uporabnikov. Če bi, denimo, črtna koda delovala le v eni trgovini, za večino ne bi bila zanimiva. Kadar je uporaba standardov preprosta in široko sprejeta ter uporabljiva, tedaj pomeni optimizacijo v širšem obsegu poslovanja, interdisciplinarnosti in učinkovitosti.


S pojmoma zelena prihodnost in krožno gospodarstvo se srečujemo na številnih korakih življenja, katere so v vašem podjetju ključne aktivnosti s področja zelenega preboja? 

Petrol ima v Sloveniji s 318 prodajnimi mesti, od tega 97 s ponudbo utekočinjenega naftnega plina, vodilni položaj na tranzitnih poteh, s poudarkom na avtocestnih, ključnih mestnih in obmejnih lokacijah. Petrol ima prav tako 184 elektro polnilnic, od tega 170 v Sloveniji. Novi objekti prodajnih mest so arhitekturno inovativni in zgrajeni po načelih trajnostne gradnje. Prizadevamo si, da obstoječa prodajna mesta in avtopralnice energetsko saniramo. Energetsko učinkovitost povečujemo z vgradnjo toplotnih črpalk in zastekljevanjem hladilnih prodajnih površin. Posodabljamo notranjo in zunanjo razsvetljavo in zmanjšujemo svetlobno onesnaževanje, na strehah nekaterih prodajnih mest pridobivamo obnovljiv vir energije.

Prodajna mesta z najnovejšimi točilnimi napravami so opremljena s sistemom za povratek hlapov. Tesnost dvoplaščnih podzemnih rezervoarjev neprestano nadzorujemo, povsod imamo zaprt sistem pretakanja goriv. Na prodajnih mestih so posode za ločeno zbiranje odpadkov, uvajamo tehnologije, s katerimi zmanjšujemo porabo pitne vode. Vodo za avtopralnice recikliramo. Petrol vzpodbuja zaposlene, da spoznavajo svoj ogljični odtis. Pomembno je, da se kot posameznik zavedamo, koliko s svojim delovanjem prispevamo k ogljičnemu odtisu doma in v službi, nato pa si zastavim smer za izboljšanje svojega odtisa in s tem potrebne aktivnosti.

Standardi v službi varovanja potrošnikov
Seznam vseh novic
Mednarodna trgovinska zbornica stavi na stand...
Nazaj na vrh