GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Globalni podatkovni model – GDM sprejema izziv digitalnega poslovanja

Globalni podatkovni model – GDM sprejema izziv digitalnega poslovanja

03. oktober. 2020

Z digitalnimi vezmi smo povezani z vsemi konci sveta, tujimi trgi in vso pestrostjo različnih kultur. Soočamo pa se z izzivom, kako poimenovati podatkovne atribute oziroma definirati podatke o izdelkih tako, da bodo vsi uporabniki na svetu te podatke uporabljali in razumeli na isti način.

Ker so fizične meje vse bolj zabrisane in v ospredje stopajo virtualni načini poslovanja, bo vedno bolj pomembno tudi poenoteno delovanje poslovnih subjektov. V velikih podjetjih lahko hitro pride do neskladja, ki so posledica napačnega razumevanja osnovnih pojmov. »Vsako večje podjetje ima že znotraj lastnega informacijskega sistema težave pri pojmovanju oziroma poimenovanju podatkov v kompleksnih podatkovnih strukturah, ki so potrebne za vedno natančnejše opisovanje izdelkov. Težave so tako lahko le večje, ko podjetja nastopijo na mednarodni ali globalni ravni. In točno s tem se ukvarja globalni podatkovni model – GDM in se osredotoča na poenotenje pojmovanja podatkov,« je o modelu, ki skuša postaviti dobre temelje za poslovanje, povedal Branko Šafarič, strokovnjak za področje IT v GS1 SlovenijaImamo par čevljev: Evropejka si obuje številko 39, že v Veliki Britaniji je ta številka 6,5, čez lužo 5,5, na Kitajskem pa 40. Kako se znajti na globalnem trgu?


Globalni podatkovni model (Global Data Model - GDM) je definicija podatkovnih struktur, ki jih organizacija GS1 razvija s pomočjo najpomembnejših akterjev na svetu. »Naš skupni cilj je, da se poenoti pojmovanje atributov, ki opisujejo posamezne izdelke, obenem pa določi skupne, usklajene podatkovne strukture, kar bo močno olajšalo izmenjavo podatkov med podjetji. Model deluje po načelu čebulice, kar pomeni, da imajo vsi izdelki skupne najosnovnejše podatkovne definicije - jedro, okoli katerega se nalagajo globalne definicije, nato pa še nacionalne in specifične, lokalne,« je še dodal Šafarič.

Model se osredotoča na posamezne panoge (transport, logistika, prehrambna industrija, skladiščenje, zdravstvo…), kjer je bistveno to, da imajo različni subjekti znotraj posamezne panoge poenoteno poimenovanje podatkov v njihovi domeni. S tem se ustvarja varno in predvidljivo delovno okolje, ki omogoča nemoteno in kakovostno poslovanje. Proizvajalci blagovnih znamk danes porabijo ogromno časa, da zadostijo zahtevam in potrebam trgovcev, ker so podatki in podatkovni modeli specifični za vsakega trgovca posebej, izmenjava podatkov pa je zahtevna in zamudna. Rezultat je pomanjkljiva dokumentacija o izdelku, kar običajno vodi v neljube situacije. GDM se jim s sistematizacijo, kategorizacijo in poenotenjem skuša v največji možni meri ogniti.

Evropska komisija je v sredini septembra objavila priporočilo, v katerem države članice poziva, naj povečajo naložbe v infrastrukturo za zelo visokozmogljivo širokopasovno povezljivost. Platforme se torej ustvarjajo, trdne temelje pa je potrebno še marsikje postaviti. Majhni koraki so vedno predpogoj za velike stvari in včasih se prvi začne pri velikih akterjih. Le z znanjem, izkušnjami in usmerjenostjo v prihodnost bomo lahko (digitalne) vezi med seboj prepletli v trdne temelje. Eden njih je tudi globalno poenotenje pojmovanja podatkov.

Ste že pogledali, kaj vse pripravljamo za vas...
Seznam vseh novic
Prednosti standardov GS1 se zaveda tudi splet...
Nazaj na vrh