GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Egipt digitalizira carinske postopke v tovornih pristaniščih

Egipt digitalizira carinske postopke v tovornih pristaniščih

28. december. 2021

Egiptovske oblasti so s 1. julijem 2021 prepovedale vstop tovora, ki prihaja iz tujine v njihova tovorna pristanišča in ni registrirano v informacijskem sistemu Advance Cargo Information (ACI). S tem namenom je egiptovski minister za finance že večkrat v preteklosti pozval vse uvoznike in carinske uradnike, naj se registrirajo v sistemu ACI ter pripomorejo k hitrejšim postopkom carinjenja pred prihodom tovora v pristanišča in boljšemu nadzoru nad njim.

ACI je ključni del spletne platforme NFEZA za lažje carinjenje in povezovanje carinskega organa z drugimi organi nadzora egiptovskih pristanišč. Za uvoznike in izvoznike predstavlja NFEZA »protokol«, prek katerega predložijo in prejmejo dokumente ter izvršijo plačila v okviru enotnega sistema pri uporabi logističnih centrov v pristaniščih. Sistem ACI, na katerega prisegajo številne države, omogoča predložitev in (vsaj delno) obdelavo pošiljk pred prihodom blaga v ciljno luko. Pilotna uporaba ACI se je začela v Egiptu 1. aprila 2021, sistem je nato postal v celoti delujoč in obvezen v vseh morskih pristaniščih julija 2021.

Podlago za vzpostavitev sistema NAFEZA ustvarja odlok ministra za finance št. 461/2019, s katerim se je carinskemu organu Egipta omogočil začetek postopka carinjenja na podlagi kopij ustreznih carinskih dokumentov, pod pogojem, da so njihovi izvirniki predloženi pred končnim carinjenjem. Na podlagi uredbe PV št. 3053/2019 so se ustanovili skupni carinski odbori v pristaniščih, ki vključujejo predstavnike vseh ustreznih nadzornih organov za hkratno opravljanje inšpekcijskih pregledov, ki se pričnejo s skupnim odpiranjem posameznega kontejnerja.

Z uvedbo enotnega sistema NAFEZA (v arabskem jeziku pomeni NAFEZA okno) se je število obveznih dokumentov v postopku carinjenja zmanjšalo na štiri: račun, seznam blaga, potrdilo o poreklu in obrazec štiri oziroma tako imenovani Form four. NAFEZA uporablja ob tem še sistem za obvladovanje tveganj in vključuje shemo pooblaščenih gospodarskih subjektov za pospešitev carinskih postopkov. Egiptovske oblasti ob tem močno poudarjajo pomen digitalizacije delovanja njihovih pristanišč z vzpostavljenim elektronskim portalom in s tem povezanih standardov, ki skrbijo za hitrejše, bolj ekonomično ter »zeleno« izmenjavo dokumentov in lažje nadaljnje preverjanje potrdil o poreklu.

EU Safety Gate za višjo varnost potrošnikov
Seznam vseh novic
Globalna identifikacija predstavlja »zadetek...
Nazaj na vrh