GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Certificiranje s področja poznavanja standardov GS1

26. junij. 2023

Konec maja je GS1 Slovenija organizirala seminar s certificiranjem znanja s področja poznavanja standardov GS1. Več kot 300 certificiranim, ki se že ponašajo s pridobljenim certifikatom stopnje 1 - Razume standarde GS1, pridružilo 34 novih. Kandidati so na seminarju spoznali zakonitosti globalnega sistema GS1, s pomočjo katerega bodo izboljšali procese v okviru lastnega poslovnega delovanja. 

Na seminar, ki je potekal od 31. maja do 1. junija, se je prijavilo 65 slušateljev z željo, da z novimi znanji prispevajo k izboljšanju poslovnih procesov v okviru lastnega delovanja in si izboljšajo konkurenčno prednost. Še posebej čestitamo in se hkrati zahvaljujemo podjetjem, ki so na izobraževanje poslala svoje zaposlene. V večjem številu so se udeležili s podjetja Panteon Group, Špica International, Cetis, ZZI, BTC in Acord-92.

Zakonitosti globalnega sistema GS1 so kandidati spoznavali s pomočjo izkušenih predavateljev in strokovnjakov, ki so slušateljem predstavili teoretične in praktične prednosti enotnih standardov. V globalnem poslovnem okolju igrajo namreč izjemno vlogo dostopne, točne, razumljive in standardizirane informacije, kjer gre za pravilno oštevilčenje in označitev enot ter brezhibno izmenjavo podatkov.

Ključne vsebine dvodnevnega izobraževanja so bile razdeljene na: učinkovitost preskrbovalnih verig in sledljivost, identifikacijo enot s pomočjo identifikacijskega ključi GS1 in atributivnih podatkov, avtomatski zajem podatkov s črtnim kodiranjem, zagotavljanje dobre berljivosti kod in njihove verifikacije ter učinkovito izmenjavo matičnih in transakcijskih podatkov.

Seminar je bil nadgrajen s primeri dobrih praks. Vsi tečajniki so lahko pred izpitom, ki zajema 30 vprašanj, na katera je treba odgovoriti z vsaj 80 odstotno uspešnostjo, utrjevali zanje s pomočjo učbenika Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig ter delovnega zvezka.

Za potek seminarja so skrbeli izkušeni predavatelji in strokovnjaki z različnih področji delovanja GS1, na čelu z Rokom Staničićem, Matjažem Martinijem in Urbanom Kondo. Seminar so sponzorsko podprla podjetja Trace BS, Mercator in Panteon Group.

Čestitamo vsem, ki so uspešno pridobili mednarodni certifikat GS1!

Če pridobitev certifikata na področju upravljanja preskrbovalnih verig zanima tudi vas, si lahko preberete več na naši spletni strani in že rezervirate svoje mesto!

8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare
Seznam vseh novic
Živilski standardi rešujejo življenja
Nazaj na vrh