GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Intervju: Brez standardov ni sledljivosti

05. september. 2023

Atlantic Droga Kolinska, ki je s svojimi blagovnimi znamkami konec leta 2010 postala sestavni del skupine Atlantic Grupa, šteje regijsko med vodilna prehrambna podjetja. S priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Argeta, Barcaffè, Cedevita, Cockta, Donat, Smoki, Bananica, Bakina Tajna, Grand kafa in Prima, predstavlja podjetje že več generacij del vsakdanjega življenja milijonov potrošnikov. Družba nadgrajuje tradicionalno ponudbo s številnimi novim izdelki in blagovnimi znamkami, kot so Boom Box, Jimmy Fantastic in Argeta Veggie, s katerimi vnaša v svoj portfelj dodatno mero živahnosti in sodobnosti. Okoli 5300 zaposlenih ustvarja v Atlantic Grupi hkrati novo vrednost za delničarje in gospodarstvo, karierne priložnosti za zaposlene in poslovne priložnosti za partnerje. O tem, kako tako velik sistem obvladovati s pomočjo standardov GS1, govorita David Grižon in Gregor Rustja, člana sveta zavoda GS1 Slovenija.

Varnost in sledljivost prehrambnih izdelkov predstavljata enega izmed apostolatov vašega delovanja, kakšno vlogo igrajo pri tem standardi GS1?

Dejstvo je, da si brez standardov GS1 težko predstavljamo, da bi lahko zagotovili sledljivost, kot jo imamo v našem podjetju. Enotno označevanje izdelkov omogoča natančno sledljivost vzdolž celotne preskrbovalne verige. Na eni strani imamo zagotovljeno sledljivost surovin in embalaže naših dobaviteljev, na drugi sledljivost končnih izdelkov do kupcev. Ta veriga se v primeru, da vsi udeleženci ne bi imeli vpeljanih standardov GS1, pretrga. V našem podjetju imamo implementirano popolno sledljivost in lahko že s pomočjo slike izdelka ugotovimo, za koga je bil, denimo, izdelan določen tip paštete.

David Grižon (nekdanji vodja logistike v družbi Atlantic Droga Kolinska in po novem profesor na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran)
David Grižon (nekdanji vodja logistike v družbi Atlantic Droga Kolinska in po novem profesor na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran)

Tranzicija iz črtnih v informacijsko bogatejše 2D kode predstavlja v številnih pogledih informacijsko revolucijo, ko gre za označevanje izdelkov, možnosti njihove uporabe in reciklažo embalaže. Kako nameravate slednje izkoristiti s pomočjo 2D kod ?

Z vpeljavo 2D kod se odpira velika priložnosti za dodatno izboljšavo sledljivosti izdelkov in začetek sledenja embalaže, kar omogoča bolj ozaveščene potrošnike odločitve. 2D kode v podjetju sicer še ne uporabljamo, a velja dodati, da so že prišle s trgov prve zahteve za njihovo rabo. V podjetju zato že poteka načrtovanje, kako bi lahko 2D kode uporabili na najboljši možni način, ki bo prinesel dodatno funkcionalnost nam, kot proizvajalcu, končnim kupcem in vsem ostalim partnerjem.

Gregor Rustja (Supervizor operativnih procesov senior, Atlantic Trade Ljubljana).
Gregor Rustja (Supervizor operativnih procesov senior, Atlantic Trade Ljubljana).

Embalaža igra pri prehrambnih izdelkih zelo pomembno vlogo in hkrati veliko obremenitev za okolje. Kako boste zagotovili, da bo vpliv vaše embalaže v prihodnosti še manjši? Ali bo pri tem igrala 2D koda eno izmed ključnih vlog?

Embalaža prehrambnih izdelkov je zelo pomembna. Po eni strani ohranja kakovost in varnost izdelka, po drugi predstavlja obremenitev okolja in pomemben delež pri ceni izdelka. V okviru podjetja imamo zato stalne aktivnosti optimiziranja embalaže v smislu zmanjševanja količine in vpeljave bolj trajnostnih materialov, kar velja na vhodni (surovine/embalaže) in izhodni strani (izdelki). V podjetju dosegamo trenutno 97% delež ločenih odpadkov. Vpeljava 2D kod bo vplivala še na ozaveščanje naših kupcev ter posledično spodbudila recikliranje in ponovno uporabo odpadne embalaže.

Kako se spopadate z izzivi pri označevanju izdelkov za različne trge, kjer se trgi, na katerih se prodajajo vaši izdelki, razlikujejo po številnih plateh. Kako si po tej plati pomagate s standardi GS1?

Atlantic Droga Kolinska prodaja svoje izdelke v več kot 40 držav sveta. Standardi GS1 zagotavljajo enotno in globalno sprejete smernice za identifikacijo, označevanje in izmenjavo podatkov o izdelkih in s tem omogočajo dosledno uporabo označevanja izdelkov ne glede na geografsko območje ali specifične zahteve posameznega trga. Zahvaljujoč standardom GS1 lahko učinkovito izmenjujemo podatke o izdelkih z mednarodnimi poslovnimi partnerji. Poleg tega pa standardi GS1 omogočajo prilagajanje zahtevam trgov in lokalnih zakonodaj.

Standardi in nadzor onemogočajo podvajanje
Seznam vseh novic
Uvajanje 2D kod v maloprodajne procese
Nazaj na vrh