GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standardi in nadzor onemogočajo podvajanje

09. september. 2023

Merkur šteje med vodilne slovenske družbe s področja prodaje izdelkov za dom, vrt, gradnjo in delavnico. Podjetje ima 24 trgovskih centrov in 11 franšiznih prodajaln, v katerih ponuja široko izbiro izdelkov svetovno priznanih blagovnih znamk. Merkur je hkrati ponudnik storitev, kot so: »RečenoStorjeno« (prenove na ključ) in Merkur Energija (energetska samooskrba). Podjetje se zavzema za trajnostni razvoj in skrb za okolje, zato se aktivno ukvarja s problematiko ravnanja z odpadki in zmanjševanja CO2 odtisa. O uporabi standardov GS1 govori Peter Horvat, člana sveta GS1 Slovenija in direktor strateških projektov v Merkurju.

Kako si v vašem podjetju pomagate pri vsakdanjem delu s standardi GS1? Lahko morda navedete kakšno primerjavo v smislu poteka dela za določeno poslovno operacijo pred in po začetku uporabe standardov GS1?

V Merkurju uporabljamo GTIN-13 že dolga leta. V preteklosti nam je GS1 pomagal pri uvajanju številk GTIN pri naših dobaviteljih. V našem informacijskem sistemu imamo ustrezne kontrole, ki onemogočajo podvajanje identifikatorjev za isti artikel. GTIN predstavlja tudi osnovo za elektronsko izmenjavo podatkov in naročanje blaga. Pri manjšini dobaviteljev, ki ne zagotavljajo številk GTIN, opremljamo blago s številkami GTIN, ki jih generiramo v Merkurju po standardu GS1. Prav tako nam GTIN pomaga pri prepoznavanju nivoja pakiranja, kar nam olajša delo predvsem pri prevzemu blaga. Na tem področju je še veliko prostora za izboljšave, saj so dobavitelji, ki uporabljajo nivojske kode, redki.


Zamenjavi črtnih kod z informacijsko bogatejšimi 2D kodami smo priča na številnih področjih delovanja sodobne družbe, kako bo omenjena tranzicija potekala v vašem podjetju? Kakšne bodo koristi za vaše stranke?


Novosti na področju 2D kod v Merkurju aktivno spremljamo. Tehnično smo pripravljeni, saj omogočajo naši čitalci in printerji branje in tiskanje 2D kod. 2D kode že uporabljamo v internih in marketinških procesih. Razvoj in uvajanje 2D kod je še v začetni fazi. Zavedamo se, da bodo 2D kode v bližnji prihodnosti prinesle veliko sprememb v poslovanju in omogočile hitrejše in kakovostnejše procese, kar bo na koncu vplivalo na boljšo nakupno izkušnjo naših kupcev.

V zadnjem obdobju smo pričeli z več projekti na področju digitalizacije s poudarkom na digitalizaciji prodajnih procesov, ki bodo našim kupcem poenostavili in poenotili nakupne izkušnje ne glede na prodajni kanal.

Velike prednosti za naše stranke vidimo pri označevanju izdelkov po sistemu 2D kod v formatu GS1 Digital Link, ki podpira tako B2C kot B2B procese. Novi standardi bodo omogočili digitalizacijo tako internih kot prodajnih procesov ter omogočili neposreden dostop kupcev do podatkov o izdelkih. Kot velik trgovec vpet v dobaviteljske verige bomo aktivno sodelovali pri uvajanju novih standardov.


Embalaža igra zelo pomembno vlogo pri varnem transportu izdelkov iz proizvodnje do končnega kupca. Embalaža predstavlja hkrati veliko obremenitev za okolje. Kako lahko kot trgovec vplivate na to, da bo vpliv embalaže v prihodnosti manjši? 

Na ravnanje dobaviteljev vplivamo posredno, saj jih ne moremo prisiliti, da spreminjajo svoje poslovanje. Koliko na dobavitelje lahko vplivamo, je odvisno v največji meri od tega, kako pomemben delež imamo v njihovi prodaji. Seveda se vsak dan odločamo, s katerimi in kakšnimi dobavitelji bomo poslovali. Pri tem uporabljamo številne kriterije, najpomembnejši med njimi so  komercialni. Zadnja leta postaja za nas vedno bolj pomemben okoljski oziroma trajnostni vidik. Prepričan sem, da bomo v prihodnjih letih okoljske in trajnostne zahteve do dobaviteljev povečevali in jih strožje uveljavljali. Nekatere takšne zahteve bodo lahko vključevale pakiranje blaga v sekundarno in/ali transportno embalažo, ki vsebuje določen delež recikliranih materialov oziroma obnovljive surovine. Pomembne so tudi zahteve v smislu večje uporabe povratne embalaže in manjše uporabe embalaže v primerih, ko je to mogoče.

Pri izdelkih lastne blagovne znamke imamo bolj neposredno kontrolo, zato lahko pripravimo natančne zahteve pri njihovi embalaži. Omenim naj še, da smo kot trgovec k prodaji manj okoljsko obremenjujočega blaga in njegove embalaže motivirani na dva način. Prvič, ker kot podjetje želimo prispevati k trajnostnemu razvoju in zelenemu prehodu. Na tem področju smo zelo aktivni in na to ponosni. Drugič pa, ker kot trgovec skrbimo predvsem za zadovoljstvo naših kupcev. Slednji so postali veliko bolj pozorni na okoljski vidik svoje potrošnje, kar je zelo izrazito pri mlajših generacijah. Ker želimo tudi pri slednjih ostati najljubša trgovina za dom, vrt in tako imenovani DIY (naredi sam), se zavedamo, da mora biti blago na naših policah okoljsko čim manj obremenjujoče.


S pojmoma zelena prihodnost in krožno gospodarstvo se srečujemo na številnih področjih življenja, katere so v vašem podjetju ključne aktivnosti s področja zelenega preboja? 

V Merkurju smo na področju trajnostnega razvoja dejavni na več področjih. Že pred leti smo se podali na pot energetske transformacije podjetja. Zadali smo si izvedbo vrste ukrepov z namenom znižanja porabe energentov in lastnega ogljičnega odtisa. V zadnjih letih smo praktično v vseh naših trgovskih centrih zamenjali razsvetljavo z energetsko učinkovitejšo, v še zadnjih objektih je zamenjava predvidena v letošnjem letu. Na strehah naših objektov deluje skupaj osem sončnih elektrarn s skupno močjo 2,6 MW, v letošnjem letu jih nameravamo zagnati še sedem. Skupaj bomo imeli nameščenih preko 5 MW moči. Izvedli smo optimizacijo delovanja sistemov za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. Naš odjem električne energije iz omrežja bo po izvedenih ukrepih približno polovico nižji kot je bil, denimo, leta 2019. V naslednjih dveh letih bomo v sodelovanju z zunanjih partnerjem pred vsemi našimi trgovskimi centri omogočili strankam hitro polnjenje električnih vozil.

Sočasno smo uvedli nov prodajni program učinkovitih energetskih rešitev pod blagovno znamko Merkur Energija. V sklopu programa ponujamo izvedbo sončnih elektrarn ter namestitev baterijskih hranilnikov, toplotnih črpalk in električnih polnilnic. Pri tem naše storitve obsegajo vse korake od načrtovanja, izvedbe, do kasnejšega upravljanja in vzdrževanja, s čimer s strankami gradimo dolgoročni odnos.

Obiskali so nas madžarski kolegi
Seznam vseh novic
Intervju: Brez standardov ni sledljivosti
Nazaj na vrh