GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač

Označevanje žganih pijač, vina in piva že stremi k nadomeščanju klasične črtne kode v 2D kodne simbole zaradi širokega spektra podatkov, ki jih zahteva okolje in nova zakonodaja.

Zahteve po zagotavljanje dodatnih informacij o sestavinah, energijski in hranilni vrednosti alkoholnih pijač so tudi ena glavnih novosti nove evropske zakonodaje (Uredba EU 2021/2117), ki stopi v veljavo v letu 2023.

Relativno majhen prostor, ki ga omogoča etiketa izdelka zahteva premišljeno postavitev potrebnih zapisov. Rešitev se kaže v elektronskih etiketah, poznanih pod nazivom "e - label" in uporabo QR kode in GS1 Digital link-a, kar boste podrobneje spoznali na seminarju.

Vsebina:

  • Izzivi pri označevanju alkoholnih pijač    
  • Novosti, ki jih prinaša "Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (Ur. list RS, št. 44/2022)" in nova Evropska uredba o označevanju hranilnih vrednosti in seznamu sestavin alkoholnih pijač (Uredba EU 2021/2117)   
  • Rešitve pri označevanju s standardi GS1 (EAN, GS1-128, QR in GS1 Digital Link, ...)    
  • Praktični primeri dobre prakse


Izzive,  pojasnila zakonodaje in pravil, rešitve in primere bosta z vami delila predavatelja:

Roko Staničić, GS1 Slovenija
Boštjan Marušič

Pripravite se na spremembe in si z dobrimi rešitvami zagotovite nemoteno poslovanje in hkrati kakovostne zapise podatkov.

Evropska unija si prizadeva za poenotenje  predpisov, ki bi s pomočjo evropske zakonodaje zagotavljali potrošnikom kakovostne informacije o hrani in pijači. Interes za poenotenje so pokazali različnimi evropskih proizvajalci vina in alkoholnih pijač in s tem seznanili tudi evropsko komisijo. 

V GS1 Slovenija smo naredili pregled stanja preskrbovalne verige na področju alkoholnih pijač na slovenskem trgu in popis lokalnih zakonodajnih zahtev. Na podlagi spoznanj smo zasnovali priporočila, v katera bodo vključene slovenske posebnosti. 

Cilj je, da se zbere vse posebnosti in pripravi skupni podatkovni model, ki je nujen za učinkovitejše sledenje alkoholnim pijačam od proizvodnje do prodaje v EU.


Udeleženci seminarja boste prejeli "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač" v vrednosti 56 €!

Roko Staničić, GS1 Slovenija
Roko Staničić, GS1 Slovenija

Svetovalec za IT, Roko Staničić je del ekipe GS1 Slovenija od leta 2020. Predhodne izkušnje ima bogate na področju IT in podpore v logističnih in skladiščnih rešitvah. V GS1 Slovenija je vodil tudi različne projekte, ki obsegajo uporabo standardov GS1 v raznovsrtnih industrijskih sektorjih. Je strokovnjak za sledljivost v preksrbovalnih verigah in avtor različnih priporočil za uporabo standardov GS1 v praksi.

gs1si.org/o-gs1/ekipa
Boštjan Marušič
Boštjan Marušič

predsednik Združenja za žgane pijače in direktor destilarne Broken Bones

brokenbones.si

Specialistični seminar je v prvi vrsti namenjen podjetjem, ki so udeležena v preskrbovalni verigi alkoholnih pijač (proizvajalci, predelovalci, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno, prevozniki) in dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti označevanje alkoholnih pijač ter pripadajoče embalaže ali transportnih enot. K udeležbi pa vabimo tudi vse zainteresirane za področje označevanja in sledljivosti v preskrbovalni verigi.

Zlati sponzor dogodka

Spletna prodaja in zaupanje v podatke izdelko...
Seznam vseh dogodkov
Kava z GS1 Slovenija: 2D koda v maloprodaji
Nazaj na vrh