GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje zdravil po FMD
9. februar 2019 - zelo pomemben mejnik za vse zaposlene v zdravstvu, farmaciji in distribuciji zdravil v Evropi

Zaradi izjemnega zanimanja organiziramo delavnico na kateri se bomo pogovarjali o označevanju (in izzivih) zdravil skladno z EU direktivo FMD in njeno delegirano uredbo.

Teme:

 • Standardi v zdravstvu.

 • FMD - zaščitni elementi in serializacija.

 • Označevanje, identifikacijski ključi.

 • Namen GLN in SGLN in v čem se razlikujeta?

 • Razlika med GTIN in NTIN?

 • Zapis podatkov v 2D kodo.

 • Zagotavljanje dobre berljivosti 2D kode.

 • Preizkus berljivosti 2D kode (verifikacija).


Smo pripravljeni? So res zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje regulative v praksi?

V soboto, 9. februarja 2019, stopata v veljavo direktiva 2011/62/EU glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (Falsified Medicines Directive - FMD), ki določa pravila za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil in  njena delegirana uredba 2016/161/EC, ki opredeljuje zaščitne elemente na ovojnini zdravil v humani medicini.

Omenjeni regulativi določata tudi vrsto kode in vsebino zapisa v njej. V Evropi bo za označevanje zdravil na recept obvezna uporaba dvodimenzionalne kode (2D). V kodi bo na vsaki posamezni sekundarni ovojnini zapisana globalno edinstvena oznaka, ki sestoji iz šifre zdravila in serijske številke.

Naše standarde si predstavljajte kot DNK oskrbovalne verige. V njih so vsi podatki: kaj, kdaj in kje se je s proizvodi nekaj dogajalo.

Udeležbo na delavnici še posebej priporočamo:

 • Proizvajalcem zdravil, veletrgovcem z zdravili, zastopnikom, lekarnam in ponudnikom distribucijskih storitev v farmacevtski industriji,
 • Ponudnikom in razvijalcem IT rešitev v zdravstveni dejavnosti,
 • Regulatorjem, odgovornim osebam za področje zdravil in medinskih pripomočkov.

   

V neodvisni in nepridobitni organizaciji GS1 Slovenija pripravljamo interaktivno delavnico za VSE zainteresirane. Zakaj? Ker bi nam vsem moralo biti v interesu, da zdravila, ki jih uživamo, niso ponarejena!Marija Groznik Stanković
T:+386 1 5898 311
E: marija.groznik@gs1si.org

Seminar GS1 v zdravstvu in nova EU zakonodaja
Seznam vseh dogodkov
Kava z GS1: Vizija nadaljnjega razvoja sistem...
Nazaj na vrh