GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Kava z GS1: Vizija nadaljnjega razvoja sistemov sledljivosti

Kava z GS1: Vizija nadaljnjega razvoja sistemov sledljivosti

Vas dinamika poslovanja sili k vzpostavitvi sistema, ki bo omogočil izmenjavo podatkov o izdelkih in enotah ter njihovem statusu vsak trenutek na poti preko preskrbovalne verige?

Namen EPCIS (EPC Information Services) je povezati različne aplikacije in omogočiti izmenjavo podatkov tako znotraj kot med podjetji. Tak ekosistem omogoči vidnost enot, kar omogoča boljše upravljanje in pravočasno izvajanje morebiti potrebnih korekcijskih ukrepov v verigi.

Ključnega pomena za vzpostavitev takega sistema v odprtem okolju je, da se podatki o poslovnih dogodkih (praviloma logističnih transakcijah) beležijo na standardiziran način in da se omogoča dostop do teh podatkov preko standardiziranih vmesnikov.

EPCIS določa način, kako aplikacije v preskrbovalni verigi zajemajo podatke o poslovnih dogodkih, in si jih tudi medsebojno izmenjujejo.

Evidentiranje poslovnih dogodkov na enoten način je omogočeno z implementacijo CBV (Core Business Vocabulary), ki določa vsebino oziroma standardizirani naziv vsebine posameznega dogodka.

EPCIS je odprt standard, ki omogoča zajem in izmenjavo informacij o premikih in statusu izdelkov, logističnih enot in drugih sredstev v preskrbovalni verigi. Skupaj v povezavi s CBV, ki ga dopolnjuje s standardnim slovarjem, zagotavlja, da vsi partnerji obvladujejo podatke o vidnosti v preskrbovalni verigi na enak način.

EPCIS in CBV omogočata, da se za vsak dogodek opredelijo odgovori na vprašanja KAJ, KDAJ, KJE in ZAKAJ.

"ZAKAJ" je najzahtevnejši za evidenco, zato je njegova struktura tudi najbolj kompleksna. Tu se določa vrsto poslovnega koraka (na primer "arriving, accepting, collecting, commissioning...), status, namen...

Struktura vseh teh štirih ključnih vprašanj je določena z XML strukturo, ki jo napolni vsak poslovni dogodek.
 

 

Označevanje zdravil po FMD
Seznam vseh dogodkov
Nazaj na vrh