GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Novosti na področju označevanja mesa v 2023

Vabimo vas na specialistični seminar, ko vam bomo skupaj s strokovnjaki predstavili novosti na področju označevanja mesa ter priporočila za učinkovito označevanje in izpolnjevanje zahteve po sledljivosti porekla.

Za vas smo poleg lanske izdaje priporočil GS1, z naslovom "Sledljivost nepredpakiranega mesa od pulta do računa – Sledljivost in označevanje maloprodajnih enot", pripravili tudi nova "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost mesa - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot".

Cilj je, da se bolje uredi področje sledenja prodaje svežega mesa med vsemi deležniki v preskrbovalni verigi. V ta namen smo za proizvajalce in trgovce pripravili izobraževanje na podlagi izdanih priporočil, ki vključujejo specifike novega pravilnika. Hkrati pa vas vabimo na izobraževanje, na katerem bo zahteve pojasnila tudi generalna sekretarka Gospodarskega interesnega združenja - GIZ Mesne industrije Slovenije, ga. Ana Ahčin.

Vsebina seminarja:

  • Spremembe, ki jih prinaša novi pravilnik
  • Izzivi pri označevanju mesa tako v maloprodaji kot distribuciji
  • Možne rešitve pri označevanju, ki izpolnjujejo zahteve pravilnika
  • Praktični primeri označevanja


Z vami bo Roko Staničić iz GS1 Slovenija ter strokovnjaki na področju označevanja mesa, ki vam jih bomo še predstavili v kratkem.

Pravilna in dosledna uporaba GS1 standardov pri označevanju mesa in mesnih izdelkov omogoča partnerjem v preskrbovalni verigi da brez težav delijo in prejemajo (avtomatski zajem iz črtnih kod) podatke o sledljivosti, hkrati pa zagotovijo zahtevam novega pravilnika.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal nov pravilnik z naslovom »Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano, sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso« aprila 2022, ta pa stopi v veljavi 30. oktobra letos.

Ana Ahčin, generalna sekretarka GIZ Mesne Industrije Slovenije
Ana Ahčin, GIZ Mesne Industrije Slovenije

Ana Ahčin je generalna sekretarka GIZ Mesne Industrije Slovenije.
Gospodarsko interesno združenje Mesne industrije Slovenije združuje člane slovenskih mesno predelovalnih obratov, katerih dejavnost je zakol živine, proizvodnja, predelava in prodaja mesa in mesnih izdelkov.

Specialistični seminar bo potekal med 10.00 in 12.00.
10.00 - 11:45 - vsebina predavanj
11:45 - 12:00 čas za vprašanja udeležencev

Dostop do seminarja bo omogočen preko spletne povezave orodja Zoom, ki jo boste prijavljeni prejeli dan pred dogodkom.

Kotizacija - Člani GS1 Slovenija 115,00 EUR + DDV
Kotizacija - Nečlani 172,00 EUR + DDV

Po dogodku boste prejeli račun za plačilo na podatke, ki jih navedete ob prijavi.

Nudimo 20% popust na zgodnje prijave do 15.11.2023!

 Vas je več zainteresiranih iz istega podjetja? Kontaktirajte nas!

*Popusti se ne seštevajo - v primeru izpolnitve pogojev za različne popuste, se upošteva najvišji. 

Študenti, dijaki in pedagogi - zaračunavanje je prilagojeno načinu sodelovanja izobraževalne institucije z Akademijo GS1 Slovenija. Več tukaj.

Skrajni rok za morebitno odpoved  udeležbe  je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org

Prijavite se


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

Priporočila za označevanje in sledljivost mesa

V GS1 Slovenija smo lani za proizvajalce in trgovce pripravili dokument »Priporočila GS1: Sledljivost nepredpakiranega mesa od pulta do računa – Sledljivost in označevanje maloprodajnih enot«. V priporočilih sta predstavljeni možni rešitvi z uporabo klasičnih črtnih kod (simbologije EAN) ali, denimo, uporabo 2D-kod, kot je GS1 DataMatrix. 

Posebno pozornost pa letos namenjamo še distribucijskem delu preskrbovalne verige s pripravo dokumenta »Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost mesa - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot«.

Avtor priporočil je Roko Staničić, GS1 Slovenija.

Vsi udeleženci specialističnega seminarja pa boste priporočila, ki jih boste izbrali ob prijavi, prejeli brez doplačila!

Gradiva in publikacije
Več o pravilniku, ki stopi v veljavo s 30.10.2023

S strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje pod Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prišla pobuda o pripravi novega pravilnika za sledenje porekla svežih, ne-predpakiranih mesnih izdelkov. Tudi Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS spodbuja pripravo jasnih pravil za zagotavljanje sledljivosti porekla, rojstva, vzreje in zakola do maloprodajnega mesta. Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso je bil sprejet aprila 2022.

Pravilnik pravi, da morajo izvajalci dejavnosti uskladiti svoje delovanje z zahtevami iz dokumenta do 30.10.2023. Pravilnik določa v 4. členu (zagotavljanje sledljivosti porekla mesa), da mora izvajalec dejavnosti zagotoviti sledljivost porekla mesa na način, da na spremnem dokumentu navede informacijo o državi porekla ali kraju izvora. Slednje predstavlja podlago za ureditev področja sledenja prodaje svežega mesa med vsemi deležniki v preskrbovalni verigi. Novost se nanaša predvsem na maloprodajo (trgovci in veriga od mesta prodaje do izdaje računa na blagajni), ki govori, da lahko izvajalec dejavnosti na spremnem dokumentu navede drug podatek (npr. identifikacijske številke in kode).

Izvajalec zagotavlja s temi podatki jasno in nedvoumno povezavo z informacijo o državi porekla ali kraju izvora mesa, kar omogoča boljši nadzor nad masnimi bilancami. Maja letos je UVHVVR izdala še pojasnila o osnutku sprememb pravilnika za: goveje meso, ki ne izpolnjene pogojev za navedbo Poreklo Slovenija, in meso, kjer vse faze vzrejeno, zaklano in razsekano niso bile opravljene v Slovenij. Enako pojasnilo so izdali za prašičje, perutninsko, ovčje in kozje meso, ki ne izpolnjene pogojev za navedbo Poreklo Slovenija, in meso , kjer fazi vzrejeno in zaklano nista bili opravljeni v Sloveniji. Izvajalcem dejavnosti ni treba v teh primerih vzpostaviti z dnem 30.10.2023 sistema sledljivosti mesa po posameznih fazah, temveč ga lahko do 31.10.2025 vodijo na način, da na spremnih dokumentih beležijo podatek o vrsti/kategoriji mesa. Ta podatek lahko spremlja zapis EU ali izven EU (če je bila katera izmed faz opravljena v tretji državi).


Pravilnik (Uradni list RS, št. 54/22)

Specialistični seminar je v prvi vrsti namenjen podjetjem, ki so udeležena v preskrbovalni verigi mesa in mesnih izdelkov (proizvajalci, predelovalci, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno, prevozniki) in dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti označevanje mesa in mesnih izdelkov. K udeležbi pa vabimo tudi vse zainteresirane za področje označevanja v preskrbovalni verigi mesa in drugih mesnih proizvodov.

Kava z GS1: Spoznajte RFID in EPCIS 2.0, klju...
Seznam vseh dogodkov
Logistična delavnica
Nazaj na vrh