GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
FMD - zaščitni elementi in edinstvena identifikacija

FMD - zaščitni elementi in edinstvena identifikacija

Skladno s FMD so v tej simbologiji zapisani podatki, ki omogočajo izvajanje sledljivosti in preprečevanje ponaredkov. Simbologija GS1 DataMatrix ne zahteva določenega vrstnega reda zapisa podatkov. Lahko pa ga zahteva regulator in v tem primeru mora proizvajalec to zahtevo upoštevati, ne glede na standard.

Standardi GS1 zagotavljajo globalno edinstveno identifikacijo zdravil, medicinskih pripomočkov, pacientov, izvajalcev zdravstvenih storitev, posegov, osnovnih in povratnih sredstev, dostavnih in prevzemnih lokacij in zdravstvenih ustanov, organizacijskih enot, oddelkov.

Tako je zagotovljena učinkovita sledljivost, s tem se povečuje varnost pacientov in izvajalcev zdravstvenih storitev. Kakšni bodo učinki sledljivosti, je odvisno od vsebine in količine podatkov, zapisanih v kodne simbole in nosilce podatkov.

Za označevanje izdelkov v zdravstvu uporabljamo standarde GS1:


Označevanje zdravil v Sloveniji je enako kot v ostalih državah članicah EU. Nekatere države poleg obveznih podatkov zahtevajo še t.i. nacionalno šifro za povračilo stroškov ali National Healthcare Reimbursement Number - NHRN, vendar te številke Slovenija ne zahteva.

V skladu z zakonodajo zdravila na recept obvezno označujemo s simbologijo 2D GS1 DataMatrix, v kateri so podatki zapisani s pomočjo aplikacijskih identifikatorjev (AI):


  • AI 01 - Številka GTIN, ki jo bo podelil nosilec dovoljenja oz. lastnik blagovne znamke.
  • AI 10 - LOT/številka proizvodne serije, ki omogoča sledljivost.
  • AI 17 - Datum izteka uporabnosti zdravila, ki časovno opredeljuje varno uporabo.
  • AI 21 - Naključno izbrana serijska številka, ki je ključni zaščitni element v boju proti ponaredkom.


Standardi GS1 ne predpisujejo vrstnega reda zapisa podatkov, lahko pa ga predpisuje zakonodaja.

Nazaj na vrh