GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 GPC

Globalna klasifikacija izdelka

Globalna klasifikacija izdelka - GPC je skupni jezik za klasifikacijo in omogoča globalno razvrščanje izdelkov v skupine.

Uporablja načela modularnosti, prožnosti, logičnega in preglednega razvrščanja v skupine, generičnega opisa skupine izdelka in razvrščanja izdelkov po skupinah na police.

Organiziran je v štiristopenjsko hierarhijo. Vsako stopnjo sheme določajo pravila in/ali načela.

Danes so na voljo GPC standardi za različne gospodarske panoge: od hrane do pijače, od opreme za kampiranje do obutve, od gospodinjskih pripomočkov do igrač.

Oglejte si GPC standarde za različne skupine izdelkov

Globalna klasifikacija izdelka (Global Data Classification - GPC) je svetovni standard, ki omogoča razvrščanje izdelkov v globalne skupine, na preprost in enoten način kjerkoli na svetu. GPC je nedvoumen svetovni poslovni jezik, ki ga razumejo vsi poslovni partnerji v preskrbovalni verigi.
  • Poveča razpoznavnost vaših izdelkov pri vaših kupcih ne glede na to iz katere regije ali države prihajajo, saj zagotavlja enotno razvrščanje izdelkov v blagovne skupine.
  • Zagotavlja večjo natančnost in celovitost matičnih podatkov.
  • Poveča odzivnost procesa nabave izdelkov in jo prilagodi potrebam potrošnikov.
  • Poenostavi poročanje in upravljanje s skupinami izdelkov.


Z uporabo globalne klasifikacije izdelkov - GPC lahko kupci in prodajalci uporabljajo isto terminologijo za razvrščanje izdelkov v svoje kataloge, kar trgovcu olajša delo pri iskanju belih nogavic v katalogu proizvajalca in pri njihovi primerjavi z nogavicami drugega proizvajalca.

Poiščite si ustrezno globalno šifro za svoj izdelek. Na voljo vam je Iskalnik GPC, ki smo ga pripravili v GS1 Slovenija in omogoča dvojezično iskanje. Dostopate pa lahko tudi do iskalnika, ki je dosegljiv na spletni strani GS1 - GPC Browser.

GPC standard je zgrajen kot več nivojska (štiristopenjska) struktura. Najvišji nivo v GPC strukturi se imenuje odsek|segment, kjer je opredeljena gospodarska panoga.

Primer ⇒ mleko spada v segment hrane, pijače in tobačnih izdelkov. 

Izdelki so razvrščeni v gradnik|brick, ki je najnižji nivo v GPC strukturi.  Za te izdelke je značilno, da:

  • Imajo skupni namen.
  • Imajo skupni proces ali metode.
  • Se uporabljajo na podoben način.
  • So narejeni na enak način ali iz enakega materiala.
  • Si delijo isto skupino atributov (globalno standardizirani in niso omejeni na posamezno tržišče)
Nazaj na vrh