GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Vzpostavitev zaupanja v globalni oskrbi s cepivi COVID-19

Vzpostavitev zaupanja v globalni oskrbi s cepivi COVID-19

12. januar. 2022

Deloitte je objavil belo knjigo, v kateri so predstavljeni številni izzivi za zagotovitev varne, natančne in pravočasne dobave cepiva COVID-19 in vloga, ki jo imajo pri tem globalni standardi GS1. Popolna sledljivost nad vsakim odmerkom cepiva igra pri tem ključno vlogo pri varnosti in gradnji zaupanja.

S kodo GS1 DataMatrix, ki vsebuje ključne informacije o cepivu, kot so številka proizvodne serije ali LOT, rok uporabnosti in serijska številka, bo opremljeno vsako sekundarno pakiranje. Slednje predstavlja skladno z direktivo FMD (Falsified Medicines Directive) edinstveni zaščitni elementi, ki pomagajo preprečevati vdiranje ponaredkov v zakonite nabavne verige z zdravili in cepivi.

Poročilo, ki so ga pripravili pri svetovalni družbi  Deloitte,  se osredotoča na pomen sodelovanja v zdravstvu, kjer gre za potrebo po sprejetju svetovnih standardov v službi orodja za povečanje zaupanja in večje optimizacije nabavne verige cepiva COVID-19 ter s tem povezanih terapevtskih sredstev in medicinskih pripomočkov. Zgolj na takšen način lahko ob podpori standardov GS1 povečamo varnost in zaupanje v cepljenje ter cepivo. Hkrati s tem bi kot družba pridobili popolno sledljivost nad vsakim odmerkom cepiva, kjer gre za vso verigo od proizvajalca do prejemnika cepiva.

Ključen element pri označevanju cepiv je zaupan podatkovnemu nosilcu GS1 DataMatrix, v katero lahko zelo natančno zapišemo oziroma zakodiramo ključne, edinstvene lastnosti cepiva, naj gre za številko proizvodne serije,  rok uporabnosti ali naključno ustvarjeno serijsko številko. Vse to predstavlja bistvo za izvajalce zdravstvenih storitev, naj gre za zaupanje ali nadzor nad dobavno verigo. Svetovna zdravstvena organizacija WHO priporoča zato, da se vsa cepiva identificirajo z globalno standardizirano črtno kodo. Tovrstne predpise izvaja danes več kot 70 držav sveta, katerim se zaradi epidemija COVID-19 in z njo povezane pospešene digitalizacije na področju zdravstvenih izdelkov pridružujejo nove, ekonomsko šibkejše in gospodarsko manj razvite države. Pri slednjih bi lahko zaradi finančnih omejitev predstavlja dobrodošlo možnost odčitavanje kode s pomočjo kamere na mobilnem telefonu.

V skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in želje po globalni harmonizaciji je priporočeno, da so s kodo GS1 DataMatrix opremljena vsa sekundarna pakiranja in če je le možno posamezni odmerki embalaže s cepivom. Svetovna organizacija UNICEF je pred kratkim napovedala, da bo za izboljšanje sledljivosti cepiv prav tako začela uporabljati embalažo s črtno kodo GS1. Enak pristop zagovarjata Evropska agencija za zdravila (EMA) in države članice EU, kjer je sprejet konsenz, da morajo cepiva COVID-19 izpolnjevati zahteve Direktive EU FMD o preprečevanju vdora ponarejenih zdravil z namenom omejevanja zlorab. Slednje pomeni v praksi, da bodo morala vsa cepiva proti COVID-19, ki bodo v uporabi na trgu EU, vsebovati na sekundarni embalaži  črtno kodo GS1 DataMatrix z zakodirano globalno identifikacijsko številko GTIN, številko proizvodne serije (LOT), rokom uporabnosti in serijsko številko cepiva.

Preberite poročilo: "Securing trust in the global COVID-19 supply chain"

Poplavo medicinskih izdelkov omejujejo ozka g...
Seznam vseh novic
Deloitte: Vzpostavitev zaupanja v globalni os...
Nazaj na vrh