GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Velika mera premisleka = Nujnost!

20. junij. 2020

»Kako nenavaden je občutek, ko doživiš zaprtje skoraj celega sveta zaradi infinitezimalno majhnega virusa – ob dejstvu, da živimo v tehnološko izjemno napredni dobi in spoznanju, da sta edini branik socialna distanca in higiena rok, kot sta to bili pred sto ali dvesto leti,« o trenutnem dogajanju in življenju razmišlja direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda.

Spremembe so dejstvo

»Tudi spoznanje, da živimo v svetu globokih družbenih, tehnoloških, etičnih, socialnih in ne nazadnje ekonomskih sprememb, ki nas kot posameznike vznemirjajo in nam hkrati ponujajo miselne odstope od tradicionalnih in preizkušenih načinov spopadanja s poslovnim, javnim in siceršnjim življenjem, postaja vse bolj gotovo dejstvo. Digitalni svet z vsemi razvojnimi in tehnološkimi podvigi, robotiko, umetno inteligenco, večkanalno komunikacijo, pametnimi tovarnami, veliko množico podatkov predstavlja današnje poslovno okolje, ki je postalo nepredvidljivo in težko obvladljivo. Prav to pa zahteva veliko mero premisleka, tako od posameznikov kot organizacij, kako napredovati ali kako vsaj ohranjati svojo vlogo v današnjem svetu,« je za novičnik »GS1 in Europe«, ki se pošilja 48 članskim organizacijam GS1 v širšem delu Evrope, zapisala Zdenka Konda.


Za poglobitev splošnega znanja in za večanje kompetenc

Nadaljuje: »Površno splošno znanje in pomanjkanje kompetenc omogočata danes ne le vrsto manipulacij, izkrivljenih, neresničnih ali ne dovolj varovanih informacij, ampak tudi neuspešno in prepočasno odzivanje na nove poslovne izzive. Da bi bilo negativnih vplivov manj in bi tehnološki razvoj ne samo spodbujal kreativnost, inovativnost in zdravo ambicioznost, ampak tudi spreminjal ustaljene miselne vzorce, je treba investirati v znanje na vseh ravneh – v šolah, na delovnih mestih med zaposlenimi, in nasploh v procesu vseživljenskega učenja vsakogar.«

Brez zaupanja ne gre

»Razumeti je treba, da so zaposleni vrednost, za katero moramo nenehno skrbeti in jo varovati, zato morajo vodstva podjetij na ljudi in posel gledati bolj trajnostno. Zato je še posebej pomembno, da se organizacije, ki skrbijo za oblikovanje standardov, mednje pa spada tudi GS1, zavedajo, da so tudi v tem pogledu pred velikimi izzivi. Ko globalna organizacija GS1 v svojo strategijo za prihodnost postavlja v ospredje digitalno preobrazbo skupaj z zaupanjem – "digital transformation of GS1 standards and services while strenghtening our foundation, industry communities, global standards, user-driven governance, federation of trust and inovation all aroud the world…" –, je to seveda po mojem prava pot.«

»Ampak! Da bomo omenjeni vzporedni razvoj na več ravneh dosegli, je treba usposobiti vse zaposlene z novimi kompetencami in znanjem v najširšem smislu. Današnji šolski sistem ga pogosto ne nudi in ne zagotavlja, a bo za razumevanje in dosego postavljenih strateških ciljev v celotnem okolju GS1 še kako potreben,« poudarja Zdenka Konda, ki je prepričana, da je vzpodbujanje inovativnih, razvojnih in ustvarjalnih pogledov na delo za najširši krog zaposlenih tudi v GS1 ne le potreba, ampak nuja.

»Le na ta način bomo ustvarjali svoj lasten 'možganski trust', ki bo lažje in pravočasno našel ustrezne odgovore, kako hitreje, enostavneje in učinkoviteje oblikovati in uveljavljati standarde ter rešitve, pa tudi, kako ponuditi nove platforme za nove čase in nove družbene in poslovne zahteve,« svoje razmišljanje za širšo evropsko skupnost organizacij GS1 sklene prva dama GS1 Slovenije.

Iskalnik GPC tudi v slovenskem jeziku
Seznam vseh novic
Koronavirus: Za lažjo trgovino z zdravstvenim...
Nazaj na vrh