GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Nova evropska strategija za podatke

17. februar. 2020

Evropska komisija je februarja predstavila svoje zamisli in ukrepe za digitalno preobrazbo za vse. Ta proces vključuje evropsko strategijo za podatke, ki vodi v vzpostavitev dejanskega evropskega podatkovnega prostora, ter razvoj zanesljive umetne inteligence, ki bi morala na zelo občutljivih področjih zagotavljati sledljivost.


Digitalna preobrazba za vse naj bi odražala najpomembnejše evropske vrline: odprtost, pravičnost, raznolikost, demokratičnost in samozavest. Ideja digitalne preobrazbe za vse je evropska družba, temelječa na digitalnih rešitvah, ki postavljajo ljudi na prvo mesto.

Podjetja bodo dobila nove priložnosti, krepil pa se bo tudi razvoj zaupanja vredne tehnologije, poudarja Bruselj. Vse to naj bi spodbujalo odprto in demokratično družbo ter živahno in trajnostno gospodarstvo, digitalizacija pa tudi bistveno prispeva k boju proti podnebnim spremembam in prehodu na zeleno gospodarstvo. Prvi koraki k tem ciljem pa so prav nova evropska strategija za podatke in pa možnosti politike za zagotavljanje takšne umetne inteligence, ki bo osredotočena na človeka.


Evropska strategija za podatke (European data strategy) ter Evropski podatkovni prostor (European data space)

Cilj evropske strategije za podatke je Evropski uniji zagotoviti mesto vzornika in vodilne sile na področju družbe, ki izkorišča moč podatkov. V ta namen namerava EU z vzpostavitvijo dejanskega evropskega podatkovnega prostora, to je enotnega trga podatkov, sprostiti neuporabljene podatke in omogočiti njihov prosti pretok za vse znotraj EU in med različnimi sektorji, od česar bodo imeli koristi državljani, podjetja, raziskovalci in javne uprave.

Evropska komisija predlagala več ukrepov, ki bi omogočili vzpostavitev podatkovnega prostora:

  1. najprej bo predlagala vzpostavitev ustreznega regulativnega okvira za upravljanje s podatki, dostop do njih in njihovo ponovno uporabo;
  2. podpira in bo podprla razvoj tehnoloških sistemov in naslednje generacije infrastrukture, ki bodo EU in vsem akterjem omogočili, da zgrabijo priložnosti podatkovnega gospodarstva (data economy);
  3. uvedla bo specifične ukrepe po sektorjih, da bi vzpostavila evropske podatkovne prostore, na primer na področju industrijske proizvodnje, zelenega dogovora, mobilnosti ali zdravstva;
  4. hkrati si bo prizadevala za še večje zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih med Evropejci in proučila, kako lahko državljanom omogoči večji nadzor nad tem, kdo lahko dostopa do njihovih strojno tvorjenih podatkov.

Sistemi umetne inteligence bi morali zagotavljati sledljivost

Evropska komisija je predstavila tudi belo knjigo o razvoju zanesljive umetne inteligence, ki temelji na odličnosti in zaupanju. V partnerstvu z zasebnim in javnim sektorjem namerava pritegniti sredstva vzdolž celotne vrednostne verige in ustvariti prave spodbude za hitrejše sprejemanje umetne inteligence. Še vedno veljajo Stroga pravila EU o varstvu potrošnikov, preprečevanju nepoštenih poslovnih praks ter varstvu osebnih podatkov in zasebnosti.

Na zelo občutljivih področjih, na primer v zdravstvu, policijskem nadzoru in prometu, bi morali sistemi umetne inteligence zagotavljati preglednost, sledljivost in človeški nadzor.

Za učenje tveganih sistemov in njihovo pravilno delovanje so potrebni nepristranski podatki, da se zagotovita spoštovanje temeljnih pravic, zlasti nediskriminacije. Uporaba tehnologij prepoznavanja obrazov za biometrično identifikacijo na daljavo je danes na splošno prepovedana, saj se lahko uporabljajo le v izjemnih, ustrezno utemeljenih in sorazmernih primerih ob upoštevanju zaščitnih ukrepov ter na podlagi nacionalne ali EU zakonodaje. Komisija želi začeti široko razpravo o tem, kakšni pogoji, če sploh kateri, bi morda lahko upravičili nekatere izjeme. Za manj tvegane aplikacije umetne inteligence Komisija predlaga prostovoljni sistem označevanja, če uporabljajo višje standarde.

Mnenje in predloge o navedenih idejah Digitalne preobrazba za vse lahko zainteresirani pošljete Evropski komisiji do 22. maja 2020.

Slovenska podjetja lahko odslej poslujejo pre...
Seznam vseh novic
Slovenija za jasnejše označevanje porekla med...
Nazaj na vrh