GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

10. oktober. 2018

Carinski organi evropskih držav so leta 2017 na zunanji meji EU zadržali več kot 31 milijonov ponarejenih izdelkov, ki bi bili na črnem trgu vredni več kot 580 milijonov evrov, kažejo podatki Evropske komisije. V Sloveniji so zadržali slabih 200.000 ponarejenih izdelkov, kar je občutno manj kot leto pred tem, ko so zadržali skoraj 1,3 milijona ponarejenih izdelkov.

Čeprav je v primerjavi z letom 2016 v EU ponarejenih manj izdelkov, pa je delež ponarejenega in potencialno nevarnega blaga za vsakdanjo uporabo, kot so zdravstveni izdelki, zdravila, igrače in električne naprave, veliko večji – 43 % vsega zadržanega blaga spada v to kategorijo. Med ponarejenim blagom je največ živil, saj so predstavljala 24 % vseh zadržanih izdelkov. Sledile so igrače (11 %), cigarete (9 %) in oblačila (7 %).

Dve tretjini (65 %) vseh zadržanih ponarejenih izdelkov je v EU vstopilo po pomorski poti, navadno v velikih pošiljkah. Sledi zračni promet s 14 % ponarejenih izdelkov. Na tretjem mestu so kurirske in poštne storitve s skupno 11 % ponarejenih izdelkov, ki so v glavnem na spletu naročeno potrošniško blago, kot so čevlji, obleke, torbe in ure.

Kitajska ostaja glavna država porekla ponarejenega blaga. Od tu tudi prihaja po vrednosti največ ponaredkov. Večina ponarejenih mobilnih telefonov in dodatkov, kartuš za tiskalnike, tonerjev, CD-jev, DVD-jev ter nalepk in listkov je v EU vstopila iz Hongkonga in Kitajske. Država porekla ponarejenih in potencialno škodljivih zdravil je bila najpogosteje Indija. Medtem pa največ ponarejenih oblačil izvira iz Turčije.

Še to: 90 % zadržanega blaga je bilo uničenega ali pa je bil začet sodni postopek za ugotavljanje kršitev ali kot del kazenskega postopka.

Novi ukrepi za zaščito potrošnikov

V kategoriji določenih izdelkov, ki jih najdemo med ponaredki, denimo pri oblačilih, je prišlo tudi do strožjih pravil. Evropska komisija je 10. oktobra 2018 sprejela dodatne ukrepe za zaščito potrošnikov, delavcev in okolja v Evropi, in sicer se je odločila za nove omejitve za 33 snovi, ki povzročajo raka in težave z reproduktivnim zdravjem, veljajo pa za oblačila, obutev in druge tekstilne izdelke.

Ukrepi bodo zaščitili zdravje ljudi v Evropi, saj bodo omejili njihovo izpostavljenost nevarnim kemikalijam, ki so lahko zlasti škodljive pri pogostem stiku s človeško kožo. Nova pravila določajo najvišje dovoljene koncentracije za uporabo teh kemikalij v oblačilih in tekstilu ter prepovedujejo prodajo izdelkov, ki presegajo te vrednosti, na trgu EU, ne glede na njihovo poreklo. Omejitve so bile pripravljene na podlagi znanstvenih in tehničnih priporočil Evropske agencije za kemikalije in po obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi. Uporabljati se bodo začele 24 mesecev po objavi sprememb uredbe REACH v Uradnem listu EU.

Zdravila in obvezna uporaba dvodimenzionalne...
Seznam vseh novic
Sledite vsaki točki?
Nazaj na vrh