GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ekipa GS1 Slovenija sodelovala na Hackathonu

21. september. 2020

Na tekmovanju je ekipa CO2ncept iskala rešitve na enega izmed izzivov, ki so imeli skupen namen: kako s pomočjo umetne inteligence in danih virov podatkov razviti rešitev za končnega potrošnika, ki mu bo omogočala preglednost, transparentnost izdelkov in bo spodbujala trajnostne odločitve.

Na vabilo organizatorjev GS1 in Europe in GS1 Nemčija, ki sta sodelovali z Atrify, Google Cloud, Auto-ID Labs, WorldWatchers, EVRYTHNG in Berief Food, smo se odzvali tudi v GS1 Slovenija. Ekipo treh zaposlenih v GS1 Slovenija so sestavljali: Karmen Balantič, Martin Kamenšek in Barbara Pristavec.

Na dvodnevnem Hackathonu z naslovom: "Boosting radically honest products with AI and data" se je ekipa CO2ncept intenzivno lotila teme trajnosti in razvila koncept, ki je temeljil na ogljičnemu odtisu embalaže.

Nenavaden je pomislek, koliko neizkoriščenega prostora potuje z izdelkom. Ste že pomislili, koliko zraka kupite? In kakšen delež kupljenega izdelka predstavlja embalaža? In kako vse to vpliva na naše okolje? O tem je razmišljala ekipa CO2ncept.

Koncept so predstavili na primeru interaktivne mobilne aplikacije, ki bi s skeniranjem črtne kode podala podatke o izdelku. "Razvili smo idejo, kako potrošniku predstaviti transparentnost celotnega izdelka. Poudarili smo neoptimizirano embalažo izdelka in kupcu želeli predstaviti kakšen delež produkta ta predstavlja, ga ozavestiti o sestavi materialov, ki jih vsebuje in v kakšnem obsegu vplivajo na okolje. Ob tem pa smo razmislili, kako skozi transparentnost podatkov potrošnika usmeriti k trajnostnim odločitvam - tako v smislu pravilnega ravnanja z odpadno embalažo, kot spodbujanja bolj ekološko usmerjenih odločitev," je Barbara na kratko povzela zasnovo ekipe CO2ncept.

"Začeli smo s polno dvomom in odprtih vprašanj, na koncu pa ugotovili, da smo s skupnimi močmi sposobni v še tako kratkem času poiskati in predstaviti inovativno rešitev, ki je lahko celo konkurenčna veliko bolj izkušenim udeležencem," je enkratno izkušnjo komentirala Karmen. 

Martin je še dodal: "Najbolj mi je bil všeč neprestani pritisk ob iztekanju časa, saj nas je prisilil k intenzivnejšemu delu in hitrejšim odločitvam. Zelo se mi je dopadel koncept hitre predstavitve končne rešitve v zgolj 4 minutah. Predstaviti neko rešitev v tako kratkem času in pri tem ne izpustiti ključnih podrobnosti, se mi zdi izredno pomembna veščina, ki bi jo rad še izpilil. Definitivno pa je bila izkušnja zanimiva."

Karmen, Barbara in Martin so soglasni, da so se s prvo izkušnjo na Hackathonu veliko naučili in ne izključujejo možnosti ponovnega sodelovanja na kakšnem podobnem dogodku.

Novi priročnik prinaša nekaj novosti uporabni...
Seznam vseh novic
Ob vpisu izdelkov v Register z oktobrom obvez...
Nazaj na vrh