GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Učinkoviti procesi prevoza gotovine

Na spletni delavnici Implementacija in integracija CashEDI v proces prevoza gotovine se boste osredotočili na projekt CashEDI, ki vsebuje priporočila za uporabo standardov GS1 na področju logistike gotovine oziroma varovanih pošiljk, kjer je potrebna popolna sledljivost.

Vsebina:

  • Predpogoji za implementacijo CashEDI
  • Standard GS1 XML, struktura, razdelitev, uporaba
  • Elektronska sporočila v logistiki gotovine
  • Komponente elektronskih sporočil


Delavnica je nadaljevanje webinarja in je namenjena skrbnikom procesov znotraj podjetja in strokovnjakom za informacijsko podporo. Še posebej je primerna za prevoznike gotovine, ki morajo od 1.1.2020 slediti »Pravilniku o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk«, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.

Predpogoj za udeležbo na delavnici je udeležba na webinarju ali predhodno poznavanje sistema GS1.

Na spletnem seminarju Uporaba standardov GS1 pri procesih prevoza gotovine boste spoznali pomen standardov GS1, ki se pri logistiki gotovine uporabljajo za označevanje blaga in transportnih enot in standard za elektronska sporočila.

Vsebina:

  • Osnove sistema GS1 v logistiki gotovine
  • Princip podeljevanja številk GS1 (GTIN, GLN, SSCC, GSIN)
  • Označevanje transportnih enot s črtno kodo GS1-128
  • Princip elektronske izmenjave podatkov - CashEDI
  • Scenariji v logistiki gotovine
  • Vprašanja in odgovori


Seminar je namenjen vsem skrbnikom procesov poslovanja z gotovino: zaposlenim v bankah, prevoznikom gotovine, dobaviteljem varnostnih vrečk in upravljalcem trgovskih centrov oziroma gospodarskim subjektom, ki se v praksi srečujete s procesom logistike gotovine.

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah, s standardnimi procesnimi koraki za naročilo, pripravo, transport in prevzem. Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med poslovnimi bankami in gospodarskimi subjekti. 

Z vami bodo strokovnjaki na področju upravljanja globalnih preskrbovalnih verig, računalniške izmenjave podatkov in standardizacije procesov prevoza gotovine: Roko Staničić, Karmen Balantič in Branko Šafarič.

Dan GS1 Slovenija 2020: S kakovostnimi podatk...
Seznam vseh dogodkov
Dan GS1 Slovenija: Sledljivost pomeni varnost
Nazaj na vrh