GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Sledljivost nepredpakiranega mesa - od pulta do računa

S strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje pod Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prišla pobuda o pripravi novega pravilnika za sledenje porekla svežih, ne-predpakiranih mesnih izdelkov. Tudi Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS spodbuja pripravo jasnih pravil za zagotavljanje sledljivosti porekla, rojstva, vzreje in zakola do maloprodajnega mesta. Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso je bil sprejet aprila 2022.

S Pravilnikom o zagotavljanju sledljivosti porekla mesa, kateri se začne uporabljati od 30. 10. 2023 pa ureja področje sledljivosti tudi z informacijo o poreklu mesa vzdolž celotne prehranske verige.

Cilj je, da se bolje uredi področje sledenja prodaje svežega mesa med vsemi deležniki v preskrbovalni verigi. V ta namen smo za proizvajalce in trgovce pripravili izobraževanje na podlagi izdanih priporočil, ki vključujejo specifike novega pravilnika.

Vsebina:

  • Spremembe, ki jih prinaša novi pravilnik in ga. Ana Ahčin, generalna sekretarka GIZ Mesne Industrije Slovenije
  • Izzivi pri označevanju nepredpakiranega mesa
  • Možne rešitve pri označevanju, ki izpolnjujejo zahteve pravilnika
  • Praktični primeri označevanja iz drugih držav

Predstavili bomo priporočila z naslovom "Sledljivost nepredpakiranega mesa - od pulta do računa", ki jih je pripravila GS1 Slovenija.

Pravilna in dosledna uporaba GS1 standardov pri označevanju mesa in mesnih izdelkov omogoča partnerjem v preskrbovalni verigi da brez težav delijo in prejemajo (avtomatski zajem iz črtnih kod) podatke o sledljivosti, hkrati pa zagotovijo zahtevam novega pravilnika.

Udeleženci seminarja boste prejeli priporočila z naslovom: "Sledljivost nepredpakiranega mesa - od pulta do računa" brez doplačila!


Roko Staničić, GS1 Slovenija

Svetovalec za IT, Roko Staničić je del ekipe GS1 Slovenija od leta 2020. Predhodne izkušnje ima bogate na področju IT in podpore v logističnih in skladiščnih rešitvah. V GS1 Slovenija je vodil tudi različne projekte, ki obsegajo uporabo standardov GS1 v raznovsrtnih industrijskih sektorjih. Je strokovnjak za sledljivost v preksrbovalnih verigah in avtor različnih priporočil za uporabo standardov GS1 v praksi.

Specialistični seminar je v prvi vrsti namenjen podjetjem, ki so udeležena v preskrbovalni verigi mesa in mesnih izdelkov (proizvajalci, predelovalci, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno, prevozniki) in dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti označevanje mesa in mesnih izdelkov. K udeležbi pa vabimo tudi vse zainteresirane za področje označevanja v preskrbovalni verigi mesa in drugihmesnih proizvodov.

Zlati sponzor dogodka

Kava z GS1 Slovenija: 2D koda v maloprodaji
Seznam vseh dogodkov
Označevanje škatel in transportnih enot
Nazaj na vrh