Na prvem predavanju je vodja projekta izobraževanja v GS1 Slovenija dr. Mateja Podlogar povabljene iz izobraževalnih institucij, ki so z GS1 Slovenija podpisale pismo o nameri sodelovanja, seznanila z osnovami sistema GS1. Na drugem izobraževanju smo znanje poglobili in se posvetili uporabnosti, vrednosti, koristi, pomenu in tudi obveznostih pri uporabi standardov in rešitev GS1 v preskrbovalnih verigah.

Po drugem izobraževanju so udeleženci imeli možnost pridobiti Certifikat 1. stopnje o razumevanju standardov in rešitev GS1 v preskrbovalni verigi. Vsi so se povabilu odzvali in bili tudi zelo uspešni. Tako je 21. februarja 2019 prvih 10 profesorjev oz. predavateljev pridobilo certifikat Certifikat 1. stopnje (obstajata še Certifikata 2. stopnje o uporabi in 3. stopnje o implementaciji standardov in rešitev GS1).

»Na ta način je prenos vsebin GS1 preko izobraževalnih ustanov na mlajše generacije lažji in boljši, saj se mladi seznanijo s pomenom dobrega označevanja in sledljivosti v praksi že v času študija,« ocenjuje Podlogarjeva.

Več: www.gs1si.org/izobrazevanje-studentov

Dodati velja, da se je krogu sedaj že 22 izobraževalnih ustanov, ki so podpisale pismo o nameri sodelovanje, kot zadnja priključila še Prometna šola Maribor, Višja prometna šola.