Izobraževanje dijakov in študentov

Visoka procesna učinkovitost v odprti preskrbovalni verigi je postala nujna. Za dosego tega bo potrebno največkrat poleg znanj iz ekonomskega in logističnega področja pravilno uporabiti standarde GS1.

 
Partnerji v izobraževanju

Že vrsto let skupaj z izobraževalnimi ustanovami in njihovimi pedagogi, raziskovalci prenašamo vsebine o učinkovitem upravljanje globalnih preskrboavlnih verig, prek različnih inovativnih oblik: projektnih dni, nalog, gostujočih predavanj, tekmovanj, neposredno v izobraževalni proces.

Ponosni smo na sodelovanje z različnimi izobraževalnimi institucijami. Sodelujemo z različnimi fakultetami, Visokimi in višjimi srednjimi  šolami in mednarodnimi centri. Poglejte katerimi!

 
Pridobite certifikat GS1!

Certifikat GS1 dijakom in študentom omogoča, da že med študijem v povezavi s prakso (gospodarstvom) pridobijo pomembna in potrebna znanja s področja upravljanja preskrbovalnih verig ter jim omogoča večjo zaposljivost tako doma kot v tujini. Pridobite certifikat s podpisom globalne organizacije GS1!

 
Učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih  verig

Razvijamo različne metode poučevanja. Poleg klasičnih gradiv, kot sta učbenik in delovni zvezek o Upravljanju globalnih preskrbovalnih verig, stremimo k dinamičnim spletnim vsebinam in drugim inovativnim metodam poučevanja.

 
Inovativne metode izobraževanja

Pripravili smo tudi posebno izkušnjo, kjer zainteresirane popeljemo v svet virtualne resničnosti in jim, na primeru procesa prevzema v velikem distribucijskem centru, pokažemo uporabnost globalnih standardov GS1 v praksi.

 

 Učbenik in delovni zvezek, Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Učbenik

Učbenik in delovni zvezek sta dobra podlaga za vsakega, ki želi z uporabo globalnih standardov GS1 izboljšati poslovne procese v preskrbovalni verigi ali pridobiti certifikat GS1.

Inovativne metode izobraževanja GS1 Slovenija

Inovativne metode 

Izobraževanja, ki temeljijo na virtualni resničnosti omogočajo dijaku in študentu vstopiti tudi v okolje, kamor največkrat ne bi bilo mogoče in tako pridobiti dragocene izkušnje in veščine.

 

eUčenje GS1 Slovenija

eUčenje

eUčenje ob pravilno zastavljeni izvedbi vnaša dinamiko v izobraževalni proces hkrati pa omogoča premagovanje časovne in krajevne ločenosti učitelja in učenca.

 

Primeri in naloge GS1 Slovenija

Primeri in naloge

Pripravili smo zbirko nalog, s katerimi lahko popestrite učni proces in omogočite dijakom, da utrdijo pridobljena teoretična znanja. Nabor nalog se bo sčasoma in glede na morebitne vaše potrebe še dopolnjeval.

       

 

Sprehodite se skozi procese v virtualnem svetu!

Uporaba računalniške simulacije v izobraževalnem procesu dijakom in študentom omogoča, da z interaktivnostjo in interakcijo z okoljem v realnem času pridobi občutek, da se nahaja v specifičnem prostoru, ki ga raziskuje. Uporabnik lahko na tak način dela na realnih primerih v varnem okolju, kar je posebej za logistične procese velika prednost. Zaradi vključenosti in možnosti preigravanja različnih situacij bo pridobljena izkušnja omogočila lažje učenje in boljše pomnenje.

 

Za uporabo standardov GS1 pri upravljanju z enotami v okolju distribucije in izvajanja sledljivosti je za postopek prevzema v distrbucijski center izdelan pilotni primer v sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija.

Glede možnosti predstavitve primera na VR očalih nas kontaktirajte na izobrazevanje@gs1si.org.

 

eUčenje

  • Preizkusite eTečaj - Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig in se seznanite:

- z osnovnimi značilnostmi preskrbovalne verige in spoznajte vloge njenih udeležencev;
- s pomenom avtomatske identifikacije in najpreprostejšim, a hkrati najbolj razširjenim nosilcem podatkov - črtno kodo;
- s pomenom vzpostavitve sledljivosti preko celotne preskrbovalne verige in
- ostalimi prednostmi, ki jih prinaša uporaba standardov.

Za dostop do e-tečaja preko spletnega brskalnika izpolnite obrazec.
 

  • Raziščite različne vidike poti kozarca marmelade preko preskrbovalne verige in hkrati spoznajte rešitve sistena GS1.


 

Priporočila sistema GS1 temeljijo na izkušnjah dobrih praks in so kot kot taka, odlično izhodišče v fazi načrtovanja ali prenove procesov v podjetju. V okolju distribucije je med seboj največkrat potrebno povezati zelo različne sisteme, zato ima uporaba enotnih pravil – standardov pomembno vlogo pri racionalizaciji procesov med udeleženci preskrbovalne verige. Poznavanje pravil mednarodnega sistema GS1 je odlična popotnica, ki dijaku in študentu poveča možnost zaposlitve na danes zelo zahtevnem trgu delovne sile.

Pridobite certifikat GS1 Poglejte si letak o programu za izobraževanje GS1 za študente in dijake.