Obračun elektrike

Račun za elektriko ima gotovo eno najbolj zahtevnih struktur med vsemi računi. Vsebuje ločene podstrukture, vmesne vsote, hierarhične specifikacije postavk (podpostavke) in lahko tudi zbirni del. Vsebuje lahko več vrst davkov, več merilnih mest, več števcev pri posameznem merilnem mestu...

Prednosti standarda GS1 XML so prav tukaj izrazite, saj je preslikava tudi tako kompliciranega računa v elektronsko sporočilo relativno enostaven poseg.

 

Med primeri je za sedaj obdelan en scenarij računa za električno energijo, ki ima naslednjo obliko:

 

Obračun električne energije: Primer 4