Dobava plina

Pri dobavi plina je obdelanih nekaj scenarijev, pri katerih dobavitelj plina periodično ali po potrebi dobavlja plin drugemu podjetju na več njegovih odjemnih mest, nato pa periodično izstavlja račun za dobavo v časovnem intervalu.

Takšen račun je razmeroma kompleksen, saj vsebuje specifične podatke o dostavah - odjemnih mestih, številke števcev, različne postavke...

Račun vsebuje tudi zbirne postavke, ki vsebujejo dobavljene kumulative oziroma vsoto vrednosti za vsako nastopajočo postavko.

Seveda imajo taki računi več možnih scenarijev, a med primeri sta obdelana samo dva: prvi za posamezno merilno mesto, drugi za več merilnih mest.