GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

EPC in RFID

Elektronska koda izdelka, ki se uporablja v sistemih radiofrekvenčne identifikacije

Elektronska koda izdelka (EPC - Electronic Product Code™) je standardizirana globalna identifikacijska številka, ki enolično označuje posamezni predmet (izdelek, logistična enota, lokacija, osnovno sredstvo, vračljivo sredstvo, dokument, ...).

Uporablja se v sistemih radiofrekvenčne identifikacije (RFID) in v sistemih EPCIS za izmenjavo podatkov.

Poznamo dva osnovna formata zapisa EPC kode:

  • EPC Binary Encoding/Decoding

Binarna oblika zapisa

Namen: zapisovanje v in branje iz RFID oznake


  • Internet Uniform Resource Identifier (URI)

“urn:epc:id:sgtin:CompanyPrefix.ItemReference.SerialNumber”
na primer: “urn:epc:id:sgtin:1234567.12345.123456”

Namen: človeku berljiva oblika, izmenjava podatkov, v bazah podatkov


V EPC formatu imamo z globalnimi standardi GS1 opredeljene vse obstoječe GS1 identifikatorje - GTIN, GLN, GRAI, GIAI, … .

Primer zapisa številke GTIN v EPC kodi SGTIN

Ključna razlika med obema označevanjema je, da z GTIN označimo posamezni tip izdelka, medtem ko z SGTIN označimo posamezni izdelek. To dosežemo z dodano t. i. serijsko številko.

RFID (Radio Frequency Identification)

Tehnologija radiofrekvenčne identifikacije (RFID) omogoča brezkontaktni prenos podatkov med nosilcem podatkov – oznako RFID (ang. tag) in bralno napravo RFID.

Za branje podatkov ne potrebujemo vidnega polja med obema napravama, kar nam omogoča branje večjega števila oznak v istem času, sistem pa deluje tudi v zahtevnih pogojih (mraz, umazanija), ali tam, kjer ni mogoč direkten dostop. 

Shema RFID sistema

Ultravisoko frekvenčno področje (UHF)

Trend razvoja sistemov RFID - vključno s tem tudi trend razvoja globalnih standardov EPC - je na ultravisokem frekvenčnem območju (Ultra High Frequency - UHF)). Obmolje UHF je edino območje, ki nam omogoča, da so oznake RFID berljive kjerkoli na svetu. S trenutno najbolj razširjenimi standardi GS1 EPC Gen2  (ISO 18000-6C) je sprejeta druga generacija komunikacijskega protokola pasivnih UHF oznak RFID (razred 1), po katerih se ravnajo tako številni proizvajalci oznak RFID kot tudi proizvajalci opreme RFID.

Ključni standardi RFID/EPC identifikacije so:

Nazaj na vrh