Označevanje medicinskih pripomočkov

New  6.6.2019

GS1 je akreditirana izdajateljica UDI oznak pri Evropski komisiji

Preberi več

UDI (Unique Device Identification) zagotavlja edinstveno označevanje posameznega medicinskega pripomočka in omogoča učinkovito izvajanje sledljivosti od proizvajalca do pacienta.

Na podoben način kot je urejeno označevanje zdravil z direktivo FMD (Falsified Medicines Regulation), je regulirano tudi označevanje medicinskih pripomočkov s t.i. identifikatorjem UDI (Unique Device Identification). Pripomočke morajo označiti proizvajalci oz. lastniki blagovnih znamk. Namen uporabe UDI je povečanje varnosti pacientov preko avtomatske identifikacije in zajema podatkov prav do točke uporabe posameznega medicinskega pripomočka.

V Evropskem parlamentu sta bili 5. aprila 2017 sprejeti Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredba (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, ki zahtevata obvezno uporabo UDI. Države članice bodo morale uveljaviti zahteve uredb v treh letih po objavi v uradnem listu EU. Zahteve uredb so podobne, ne pa enake zahtevam direktive FMD in zahtevam že obstoječe ameriške zakonodaje za področje medicinskih pripomočkov.

Predvideni podatki UDI in rešitev s standardi GS1


UDI

(Enolična identifikacija medicinskih pripomočkov)

Standardi GS1

(Identifikacija izdelkov)

BASIC UDI

Osnovni UDI

GMN

Številka modela (Global Model Number)

DI

Identifikator naprave (Device Identifier)              

GTIN

Globalna trgovinska številka izdelka

(Global Trade Item Number)

PI

Proizvodni podatki (kadar so zahtevani)


Proizvodni podatki lahko variirajo glede na
tip medicinske naprave in trenutno prakso proizvajalca

AI

Aplikacijski identifikatorji (Aplication Identifier)

Datum preteka uporabnosti - AI(17)  npr.:150519
Štev. proizvodne serije – AI(10)  npr.:1948KB
Serijska številka – AI(21) npr.:678167QWER

DI + PI = UDI

GTIN ali GTIN + AI(-ji)

Nosilec podatkov

Ni predpisan konkretni standard za vrste nosilcev

GS1-128, GS1 DataMatrix, oznaka RFID
(vrste nosilcev podatkov)


Ker so pakiranja medicinskih pripomočkov običajno večja od povprečne velikosti sekundarne ovojnine zdravil, uredba EU za medicinske pripomočke dovoljuje uporabo tako linearnih črtnih kod kot 2D simbolov. Zahtevam glede obveznih podatkov, ki jih bo potrebno zapisati v obliki kode na sekundarnih ovojninah (pakiranjih) medicinskih pripomočkov ustrezata dve simbologiji GS1: GS1-128 in GS1 DataMatrix.

Z implementacijo sistema UDI in uporabo standardov GS1 zagotovimo:

  • Učinkovitejše poslovne procese: izboljšani so nabavni procesi in upravljanje z zalogami in osnovnimi sredstvi in omogoča vzpostavitev eNabave.
  • Zmanjšanje napak pri zajemu (in izmenjavi) podatkov: omogoča učinkovit avtomatski zajem podatkov pri izpolnjevanju elektronskega kartona pacienta.
  • Večjo varnost pacientov, medicinskega in negovalnega osebja, zaradi boljše sledljivosti,  učinkovitejših odpoklicev, manjšega števila napak v procesu zdravljenja.
  • Izboljšan nadzor uporabe: omogoča učinkovito poročanje o neželenih dogodkih.

Več informacija najdete tukaj.

Primeri označitve z UDI s standardom GS1


Označitev pripomočka na sekundarni/stični ovojnini


Primer UDI na stični ovojnini

Medicinski pripomoček je izvirno označen s simbologijo GS1 -128, saj je na ovojnini dovolj prostora za linearno kodo.

Spodaj je odtisnjena tudi GS1 DataMatrix v kateri so zapisani isti podatki.

Iz primera je nazorno vidno, da jer zapis v dvodimenzionalni kodi mnogo bolj kompakten in zato zahteva bistveno manj prostora na ovojnini.


Označitev direktno na pripomočku/instrumentu


Primer UDI na instrumentu

Simbologija GS1 DataMatrix se lahko uporabi za označitev direktno na medicinske pripomočku.

S tem je omogočeno upravljanje in nadzor nad dragimi medicinskimi instrumenti od njihove uporabe, preko čiščenja, natančnega sestavljanja v sete, preko sterilizacije do ponovne uporabe.

Pri direktnem označevanju medicinskih pripomočkov/instrumentov zaradi omejene površine običajno ne bo uporabljen UDI, temveč  GS1 identifikator za označevanje (osnovnih) sredstev GIAI ali GTIN morda s serijsko številko ali LOT številko.