Cenik članstva za kreditne institucije

Pod kreditne institucije sodijo Banko Slovenije, druge banke in hranilnice.

Ob včlanitvi se plača enkratna članarina-pristopnina.

Za dodeljene številke GS1 se plačuje letno naročnino.

Višina letne je odvisna od:

  • vrste in količine dodeljenih številk GS1
  • števila poslovnih enot kreditne institucije.

Cenik velja od vključno 30.6.2017 naprej. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.

Enkratna članarina-pristopnina

Ob včlanitvi v GS1 Slovenija se plača enkratna članarina-pristopnina v višini:

129,27 EUR 

Letne naročnine


Intervali številk GS1 (G1, G2, G3)

Izhodiščni znesek, ki določa 1. razred po številu poslovnih enot in interval številk G1 znaša 170,08 EUR.

(v EUR)

Razredi po številu poslovnih enot

G1-interval
1.000 številk

G2-interval
10.000 številk

G3-interval
100.000 številk

1.

nad

0

do

1

171,95

223,53

429,86

2.

nad

1

do

10

343,88

447,04

859,71

3.

nad

10

do

50

687,76

894,11

1.719,43

4.

nad

50

do

90

1.375,55

1.788,22

3.438,86

5.

nad

90

 

2.751,09

3.576,41

6.877,69

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk GS1 (G1, G2, G3), se naročnina določi kot seštevek naročnin, pri čemer se upošteva:
- 100% naročnina za največji interval številk GS1,
- 60% popust pri naročnini za drugi največji interval številk GS1 in
- 80% popust pri naročnini za tretji in vsak naslednji interval številk GS1.