Kako in zakaj uporabljati GPC?

Globalna klasifikacija izdelka (Global Data Classification - GPC) je svetovni standard, ki omogoča razvrščanje izdelkov v globalne skupine, na preprost in enoten način kjerkoli na svetu. GPC je nedvoumen svetovni poslovni jezik, ki ga razumejo vsi poslovni partnerji v preskrbovalni verigi.

GPC standard je zgrajen kot več nivojska (štiristopenjska) struktura. Najvišji nivo v GPC strukturi se imenuje odsek|segment, kjer je opredeljena gospodarska panoga.

Primer ⇒ mleko spada v segment hrane, pijače in tobačnih izdelkov. 

GPC štiristopenjska struktura

Izdelki so razvrščeni v gradnik|brick, ki je najnižji nivo v GPC strukturi.  Za te izdelke je značilno, da:

  • Imajo skupni namen.
  • Imajo skupni proces ali metode.
  • Se uporabljajo na podoben način.
  • So narejeni na enak način ali iz enakega materiala.
  • Si delijo isto skupino atributov (globalno standardizirani in niso omejeni na posamezno tržišče)

Primer ⇒ lahko določite, ali je mleko živalskega (kravje, kozje, idr.) ali rastlinskega izvora (sojino, kokosovo, riževi, idr.).

                Primer mleka in mlečnih izdelkov

 

Iskalnik GPC

Iskalnik GPC

Iskalnik globalne klasifikacije izdelka - GPC

Na voljo vam je nov Iskalnik GPC za lažje določanje globalne klasifikacijske šifre vašega izdelka oziroma trgovinske enote.

Iskalnik GPC

Poslovne koristi

  • Poveča razpoznavnost vaših izdelkov pri vaših kupcih ne glede na to iz katere regije ali države prihajajo, saj zagotavlja enotno razvrščanje izdelkov v blagovne skupine.
  • Zagotavlja večjo natančnost in celovitost matičnih podatkov.
  • Poveča odzivnost procesa nabave izdelkov in jo prilagodi potrebam potrošnikov.
  • Poenostavi poročanje in upravljanje s skupinami izdelkov.

Imate vprašanje?