GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standardi GS1

Standardi GS1

Integriran sistem globalnih standardov za identifikacijo, zajem in izmenjavo informacij

Standardi GS1 omogočajo, da vsi partnerji v preskrbovalni verigi govorijo isti jezik in tako pomagajo izboljšati in racionalizirati poslovne procese. Omogočajo vam skupni jezik za prepoznavanje, zajemanje in skupno rabo podatkov o dobavni verigi – zagotavljanje dostopnosti, točnosti in razumljivosti pomembnih informacij. Sistem je globalen, večsektorski in nadgradljiv. Ustvarjajo ga uporabniki preko sistema GSMP (Global Standards Management Process).

Globalna enolična identifikacija prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov, ..., je osnova sistema standardov GS1.


Številke GS1

2D in črtne kode omogočajo hitro in zanesljivo identifikacijo v katerikoli točki preskrbovalne verige. Črtne kode so najbolj razširjena tehnologija avtomatske identifikacije.

 
Kodni simboli

Natančna in hitra izmenjava podatkov med partnerji v preskrbovalni verigi je nujen pogoj za upravljanje in kontrolo procesov.

 
Izmenjava podatkov

Uporabnikom sistema GS1 je na voljo uvoden in enostaven dokument s poudarkom na oštevilčenju in črtnem kodiranju – Brošura za nove člane in spletne strani, kjer so povzeta osnovna pravila. Splošne specifikacije GS1 ( GS1 General Specifications ), so tehničen dokument, in glavni referenčni dokument  za razvijalce rešitev na osnovi standardov GS1 za avtomatsko identifikacijo.

Nazaj na vrh