SSCC - Zaporedna koda zabojnika

SSCC (Serial Shipment Container Code) se uporablja za identifikacijo logističnih enot in omogoča, da je vsaka posamezna logistična enota enolično označena. To prinaša prednosti pri sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prevzemanju blaga.

SSCC je mogoče uporabiti kot kazalec k podrobnim informacijam o vsebini logistične enote. Pogoj za to je, da si vsi partnerji v preskrbovalni verigi izmenjujejo elektronska sporočila RIP o logistični enoti in da imajo pri bra­nju kode SSCC dostop do izmenjanih podatkov. Ker so vsi ti pogoji le redkokdaj izpolnjeni, je pri označitvi logistične enote s številko SSCC koristno dodati še druge podatke kot na primer GTIN izdelka, številka serije, rok uporabnosti.

SSCC


SSCC lahko kreirate na podlagi predpone podjetja GS1, ki ste jo pridobili za oštevilčenje izdelkov z GTIN.

Sestavimo jo iz štirih delov:

  • razširitvena cifra; določi podjetje (0-9)
  • predpona podjetja; podeli GS1 Slovenija
  • serijska referenčna številka logistične enote; določi podjetje
  • kontrolna cifra; izračuna se po posebnem algoritmu

Struktura SSCC

 

Primer oštevilčenja logistične enote - paleta:

Podjetje, ki ima 9-mestno predpono podjetja GS1 383123456, bo lahko oštevilčilo 100 milijonov palet. Za vsako paleto določi lasten SSCC:

038312345600000001 - za prvo paleto
038312345600000018 - za drugo paleto
038312345600000025 - za tretjo paleto
​...
038312345699999996 - za deset milijonto paleto

(krepko so označene cifre, ki jih določi podjetje - razširitvena cifra in serijska referenčna številka)

S spremembo razširitvene cifre se razpoložljivi nabor referenc lahko poveča še za 10x.

 

Oglejte si podrobnejše napotke o označevanju palet.

Želite enote označevati s številkami SSCC?

Če ste že član GS1 Slovenija in ste pridobili lastno predpono podjetja GS1, lahko to isto predpono uporabite tudi za kreiranje SSCC številk. 

Če predpone podjetja še nimate morate, jo lahko pridobite z včlanitvijo.

Včlanitev