Pravno obvestilo

GS1 spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema GS1, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu GS1 določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

GS1 se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani GS1.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. GS1 ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.