Brošure in publikacije

Uporabo standardov GS1 v praksi vam predstavljamo tudi v obliki brošur in publikacij, ki so vam na voljo v PDF ali tiskani obliki.

Želite kako dodatno informacijo ali tiskan izvod brošure?

T: +386 1 5898 331 (Lili Bahorič)

T: +386 1 5898 320
E: lili.bahoric@gs1si.org

 

Publikacije v slovenskem jeziku


CashEDI

Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

Elektronsko poslovanje - od naročila do računa

Primer izmenjave elektronskih sporočil GS1 XML med poslovnimi partnerji

Enostavno do uporabe črtnih kod

Vodnik za nove člane

Globalne lokacijske številke (GLN)

Ključni pripomoček za povečanje učinkovitosti preskrbovalnih verig

Kaj je GS1

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige

Označevanje maloprodajnih izdelkov

Povzetek navodil za oštevilčenje in označitev izdelkov, ki so namenjeni identifikaciji na POS

Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1

V priporočilih je podan povzetek za označitev enot za katere je potrebno poleg identifikacijskega ključa v okolju distribucije zajeti dodatne podatke (npr. serija/LOT in datumi)

Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov

Priporočila za izmenjavo podatkov in informacij med udeleženci in izvajalci logističnih storitev v preskrbovalni verigi

"R"evolucija za vašo prodajo

Simbologija GS1 DataBar za označevanje majhnih izdelkov

Sinhroniziranje podatkov

Omrežje za globalno podatkovno sinhronizacijo podatkov - GDSN

Standardi GS1 v preskrbovalni verigi v zdravstvu

Prikaz področja in načina uporabe standardov GS1 za zagotavljanje sledljivosti, varnosti in učinkovitosti v zdravstvu

Standardi GS1 za brezpapirno preskrbovalno verigo

Prihranek časa in denarja s standardi GS1 v postopkih od naročila do plačila

Verifikacija črtne kode

Z verifikacijo preprečimo nastanek stroškov zaradi neberljivih črtnih kod

Vrednost in koristi sistema standardov GS1

Standardi GS1 zagotavljajo okvir, ki omogoča izdelkom, storitvam in informacijam o njih, da se učinkovito in varno gibljejo

 

Publikacije v angleškem jeziku


An Introduction to the Global Service Relation Number (GSRN)

GSRN prikazuje globalno enolično označevanje storitvenih razmerij med udeleženci preskrbovalne verige (sprejem pacienta, kartice zvestobe,…)

GS1 UK Solutions:
Asset tracking and management

Zakaj uporabiti GS1 standarde pri sledenju sredstev

Beef Traceability Case Study
(Ireland)

Nekoliko starejši dokument o reševanju sledljivosti mesa na Irskem

Fresh food implementation guide

Dokument o sledljivosti hrane

Global Meat and Poultry Guideline

Priporočila za sledljivost perutnine

Global Traceability Standard

Angleška brošura o standardu sledljivosti

GS1 Application Identifiers

Seznam aplikacijskih identifikatorjev

GS1 in Europe Logistic Label

Pravila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Logistics Label
GS1 Guideline

Navodila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Newcomers to AS2

Dokument za pomoč pri implementaciji AS2 protokola za potrebe elektronskega poslovanja

GS1 Transport & Logistics and Customs
Reference Book - 2014/15

Primeri dobrih praks s standardi GS1 v transportu, logistiki in carini

GS1 UK Solution:
Order-to-cash

Rešitev GS1 Velika Britanija: EDI od naročila do plačila

Invalid pairs of AI

Neveljavne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

Logistics Interoperability Model
Version 1

Interoperabilni logistični model (Model povezovanja vseh členov v logističnih procesih)

Mandatory association of AI

Obvezne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

Seafood Traceability - A Practical Guide

Sledljivost morskih sadežev

Standard International Logistic Label - STILL

Standardna mednarodna logistična nalepka-STILL

Traceability brochure

Splošno o sledljivosti

Traceability Case Study
(Rasting Westfleisch Germany)

Primer uporabe standarda GS1 za sledljivost mesa v Nemčiji.

What is GS1?

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige