Sprememba izdelka

GTIN se uporablja za enolično identifikacijo enote. Če so se predhodno določene lastnosti enote spremenile tako, da to vpliva na proces trgovanja ali uporabnika gre dejansko za novo enoto.

V življenskem ciklu izdelka pogosto prihaja do sprememb, ki se lahko nanašajo na niz parametrov (teža/količina, embalaža, dizajn, sestavine, ime,…). Splošno pravilo pri identifikaciji izdelkov je, da se z večjo spremembo kakega elementa, ki je značilen za prodajno enoto ustvari nov izdelek, temu pa je potrebno dodeliti nov GTIN. Manjše spremembe ne zahtevajo dodelitve novega GTIN.

V takem primeru je potrebno spremenjeni enoti dodeliti nov GTIN. Enako velja ta vse višje nivoje pakiranja!

Z uporabo enotnih pravil je mogoče zagotoviti konsistenčnost označevanja in zmanjšanje stroškov ob spremembah izdelkov v preskrbovalni verigi.

 

Pravila oštevilčenja