Sprememba izdelka

GTIN se uporablja za enolično identifikacijo enote. Če so se predhodno določene lastnosti enote spremenile tako, da to vpliva na proces trgovanja ali uporabnika gre dejansko za novo enoto, zato je potrebno spremenjeni enoti dodeliti nov GTIN.

V življenskem ciklu izdelka pogosto prihaja do sprememb, ki se lahko nanašajo na niz parametrov (teža/količina, embalaža, dizajn, sestavine, ime,…). Splošno pravilo pri identifikaciji izdelkov je, da se z večjo spremembo kakega elementa, ki je značilen za prodajno enoto ustvari nov izdelek, temu pa je potrebno dodeliti nov GTIN. Manjše spremembe ne zahtevajo dodelitve novega GTIN.

Sprememba GTIN

Z uporabo enotnih pravil je mogoče zagotoviti konsistenčnost označevanja in zmanjšanje stroškov ob spremembah izdelkov v preskrbovalni verigi.
 

Pozor: od 30. junija 2016 veljajo nova pravila, ki so zajeta v dokumentu Standard upravljanja GTIN.