Označevanje palet

Označevanje po sistemu GS1 zagotavlja možnost enotne označitve palet za vse udeležence v verigi.

Logistična nalepka GS1 zagotavlja jasno in jedrnato informacijo o enoti na kateri se nahaja. Poleg obvezne SSCC številke običajno vsebuje tudi druge podatke, ki so potrebni za upravljanje enote v preskrbovalni verigi. Za kodiranje informacij se uporablja simbologija GS1-128.

Ker so podatki za posamezno paleto specifični (spreminja se vsaj SSCC) bo največkrat potrebno zagotoviti izdelavo oznak na mestu kreiranja palete. Priporočena je uporaba samolepilnih nalepk, ki se namestijo na že ovito paleto. 
 

Označevanje palet

V sodelovanju z največjimi trgovskimi verigami pri nas smo na GS1 Slovenija  pripravili priporočila za označevanje: Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1.

Logistična nalepka GS1

Logistična nalepka GS1  Preverite podroben opis logistične nalepke GS1.

Pozicija nalepke

Najboljša praksa je namestitev dveh nalepk na desni strani sosednjih stranic. Tako je zagotovljeno, da bo ena nalepka vidna ne glede na orientacijo palete (avtomatska skladišča imajo praviloma paleto vstavljeno v regal po širini). Kadar sta nameščeni dve nalepki mora biti SSCC na obeh nalepkah enak! V največ primerih bo zadostna namestitev ene nalepke na zgornji del desne strani krajše stranice.

Zaradi zagotovitve skeniranja na avtomatski skenirni liniji je določena tudi višina namestitve: vsi kodni simboli morajo biti v tem primeru na višini med 40 in 80 cm od tal.

Namestitev logistične nalepke

Pogoste napake

  • nepravilen vpis 13-mestnega GTIN (manjka vodilna "0")

  • premajhni simboli črtne kode, kar otežuje ali onemogoča skenitranje 

  • nepravilna uporaba AI in Podatkovnih imen 

  • nepravilna kombinacija aplikacijskih identifikatorjev (npr. AI 02 + 37 brez 00)

  • neupoštevanje svetlega roba

  • pomečkana nalepka

  • slaba kakovost tiska / ni vzpostavljen mehanizem kontrole

 

Izdelava paletne nalepke na enostaven način - brezplačno orodje GS1 Print